Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1563 záznam in this directory
Abatyše v klášteře viděti
Štěstí
Achátový kámen vlastniti
Nemoc – smrt
Adama a Evu viděti
Přírůstek do rodiny
Adamovo jablko jísti Evou podané
Svádění ke hříchu
Advokát
Starosti
Advokát mluviti s ním
Těžké období
Agátový strom viděti
Zdraví a bohatství
Agent
Opatruj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!
Akcie koupiti
Ztráta financí
Alabastr viděti
Štěstí
Alabastrovou nádobu rozbít
Nepříjemná událost
Almara v niž je šatstvo
Nečekaný dar
Almaru kupovati
Svatba v rodině
Almužnu bráti
Ponížení
Almužnu rozdávati
Zisk
Altán a svatbu v něm míti
Šťastná budoucnost
Altán a v něm zahradu míti
Tvé obchody se vydaří
Altán kupovati
Uber z materialismu k druhému pohlaví
Altán viděti
Milence nebo milenku v brzské domě míti
Amora viděti
Velká radost
Ananas jísti
Čeká Tě zajímavá příhoda
Ananas viděti
Zklamání
Anděl – mluviti s ním
Velmi dobré znamení
Anděla – vojín ho viděti
Vítězství
Anděla těhotná žena viděti
Porodí syna
Anděla viděti
k nemocnému smrt a k zdravému radost přicházeti
Anděla zpívati slyšet
Nenadále překvapení
Andělem býti
Někdo z tvých blízkých potřebuje tvou pomoc
Andělem po vlasech hlazen býti
Dobré znamení v uzdravení a dodání síly
Anýz jisti
Dlouhý věk
Apatyka ( lékárna )
Nemoc, oslabení
Apoštola viděti
Radost
Araba na cestě potkati
Neštěstí
Arch papíru černý viděti
Úmrtí v rodině
Arch papíru čistý
Smutek
Arch papíru pokálený
Zlá novina
Archanděla viděti
Nenadálé štěstí
Arcibiskup
Být požehnán
Arest ( vězení )
Bída, ale jen krátkodobá
Armádu k tobě blížící se viděti
Buď opatrný
Armádu na hřbitově viděti
Nemoc
Armádu v domě míti
Pozor na příživníka a svůj majetek
Armádu ve válce viděti
Bohatství
Atlas
Nečekaně změníš místo tvého působení
Audienci míti
Čeká Tě povýšení
Auto hledat
Zklamaní v lásce
Auto jedoucí rychle od Tebe
Odchod tvé milované osoby (stěhování )
Auto říditi
Jdeš po správné cestě
Auto rychle jedoucí k Tobě
Špatné zprávy
Auto v něm stát v koloně
Čeká tě zajímavý obchod
Autobus
Nepodceňuj se a čerpej z Tvé moudrosti
Autonehoda
Finanční ztráta, čeká tě velká investice
Babička, vidět ji:
dobrá rada zapotřebí
Bábu na trhu viděti
mrzutosti
Bábu porodní viděti
ztráta i možná nemoc
Bábu u těhotné ženy viděti
dlouhodobá nemoc
Bačkory na nohou rozervané míti
dlouhá cesta
Bahno do něj šlápnout
Nepříjemnosti
Bahno vidět
Pozor na pohlavní nemoc
Bahno ztratit se v něm
Máš vedle sebe špatnou společnost
Bahno, topit se v něm
Těžké časy
Bál nacházet se v sále
Očekávej dědictví nebo nečekaný dar
Bál v honosných šatech tančit
Možná výhra
Balerína
Pozor na faleš od ženy
Balet
Pozor na podvod a intriky
Balík na půdě nacházet
Odkryješ tajemství
Balík odesílati
Ztráta přítele
Balík přijímati
Překvapení
Balík s bílou stuhou vázaný
Ukončení utrpení, starostí
Balík s černou mašlí dostat
Ztráta vzdáleného příbuzného
Balík vracet zpět odesílateli
Ztráta přítele
Balík zlatou stuhou vázaný
Naděje je na dosah
Balon viděti
Tvé plány nejsou do konce dotaženy
Balonky z ruky pouštěti
Zklamání
Barák a kouř z komína
Neunáhli se, též, pravda se brzy odkryje
Barák válkou zničený
Čeká tě investice
Basa hrát na ní
Chudoba
Basu ladit jí
Štěstí v budoucnu
Bavlnu bílou nalézti
Bohatství
Bavlnu přísti
Cestovat, dálka, zahraničí
Bažant
Nová láska
Bažanta chovati
Být láskou obdarován
Bažanta honiti
Žárlivost
Bažanta jíst
Čest
Bednu prázdnou otevírati
Chudoba ( krátkodobá )
Bednu se zlatem nalézti
Mrzutost
Bednu starou míti
Chudoba
Bednu vojenskou obdržeti
Čeká tě složitý úkol
Beran a s ním zápasit
Tvrdohlavost tě pomaluje oslepila
Berana jísti
Zármutek
Berana viděti utíkat
Radost
Berana ztratiti
Ujma na majetku
Bílá
Nevinnost, čistota, též je spojená se smrtí
Být zamčený
Drž si svá tajemství, nebo budou zneužitá
Čaj píti
Nemoc
Čajovné lístky viděti
Tvá fakta jsou postavená na iluzích
Čápa a jeho hejno viděti
Očekávej svízelnou situace
Čápa držeti
Povýšení
Čápa s dítkem si hráti
Narození dítěte
Čarodějnici viděti ve snu
Pozor na přátele, faleš
Čáru bílou viděti
Vyčerpání
Čas
Bývá upozorněním, nevzdávat se
Cedit něco
Finanční nerozvážnost
Cedule novou dělati
Změníš svůj stav
Celer jísti
Nedostatek obživy
Celer sázeti
Změníš povolání
Čelo od horečky míti
Nepokoje
Čelo zdravé míti
Zdraví
Cement
Rozepře
Cep
Nešťastný výběr partnera
Čepice nositi jí
Být až přes příliš zdvořilý
Černá
Smutek, bolest
Černoch u sebe míti
Nečekaná zpráva, nic dobrého
Čert a jeho ocas v ruce držeti
Nemoc z povolání
Čert s ním bojovati
Někdo se ti snaží uškodit
Čert viděti
Klam, podvod
Čerta a anděla viděti
Budeš obdarován a zároveň zavázán
Čerta na housle hrát viděti
Ztráta
Červ pokud se k tobě přibližuje
Mít v zádech nepřátele, kteří ti škodí
Červ pokud se vzdaluje od tebe
Přemůžeš nepřátele
Červa zabít viděti
Radost
Červánky viděti
Z nemoci uzdravení přijíti
Červená
Ženskost, láska, cit, zlost
Česat druhému vlasy
Radostná událost
Česat se
Smutek, smuteční obřad
Česnek
Nevěští nic dobrého
Cesta bludná
Táhnoucí se úřední záležitosti
Cesta posázená kamením
Rozepře
Cesta posetá květy
Naplnění
Chata bydlet v ní
Samota v budoucnu
Chata kupovat jí
Pálí tě dobré bydlo
Chata starou viděti
Opustí Tě přítel
Chlapce viděti
Radostná událost
Chlapec a mrtvý se narodit
Trápení
Chlapec porod narodit se
Ženě se její přání vyplní
Chléb jísti
Blahobyt a pokojný život
Chléb upečený na stole viděti
Štěstí
Chléb v troubě spálit
Neštěstí se do domu dostaví
Chlebem být podarován
Zármutek, nepokoje, nestabilita
Chlebem dobytek krmíš
Chudoba
Chlév viděti
Smuteční obřad
Chlup v oko míti
Svědectví
Chmel , chmelnici viděti
Bohatství
Chobotnici ve vodě viděti
Zázrak, kterého dosáhneš díky své duchovní síle
Chodbou choditi – Tmavou
Nebezpečí, zastavení úředních procesů
Chrám a nedostat se do něj
Tvé povýšení bude dáno jinému
Chrám a v něm býti
Stabilita, finanční jistota
Chrám a v něm hady viděti
Pozor na lest a nepřátele při obchodu
Chrám a v něm mrtvé viděti
Vznik něčeho nového co ti přinese stabilitu
Chrám a v něm studnu s vodou viděti
Obrovské bohatství
Chrám hořet viděti
Podvod ze strany partnera, též změna místa
Chrám svůj stavět viděti
Zisk, ale i smůla zároveň
Chrám zlatý viděti
Dědictví ze zahraničí
Chřest
je všeobecně pozitivním v oblasti stability
Chřestýše viděti
Zrádce
Chromého viděti
Změna v zaměstnání
Chromým býti
Bída
Chrpa kvetoucí
Vyslechneš tajemství
Chrta utíkat viděti
Nedocenění
Cibule
Slzy štěstí
Cibuli jísti
Zármutek
Cibuli loupati
Chudoba, velké výdaje
Cícha
vice Radostná událost v rodině
Cíchu jen jednu míti
Staromládenectví
Cíchu roztrhanou míti
Závislost a odvykání
Cihlu a z nich dům stavěti
Stabilita, zázemí finanční
Cihlu rozpadlou viděti
Výpověď, změna k horšímu
Cihlu viděti
Peníze
Cikán hlučného viděti
Štěstí na blízku
Cikáně malé viděti
Nemoc
Cikánku viděti
Faleš
Cikánskou svatbu viděti
Svatba tvá
Cikánů více viděti
Podvod v zaměstnání
Cín
Přeje dobrému obchodu
Čínan
Spokojenost, nabídka
Císař viděti
Náhoda ti usnadní cestu
Číši plnou v ruce držeti
Blahobyt
Čísla v loterii viděti
Výhra
Čísla viděti všeobecně
Je nutné ve svém životě zavést pořádek
Číslo 1
Radost
Číslo 2
Závist
Číslo 3
Tvrdá práce
Číslo 4
Naděje
Číslo někde viděti
Výhra
Číslo sám ho mazat z tabule
Sám sebe okrádáš
Citrón kupovati
Daleká cesta
Cizoložství
Roztržka s partnerem
Člun viděti
Změna k horšímu, též rozpad vztahu
Čočka jíst jí
Štěstí najdeš v rodině
Cop
Problémy, úřady,ztráta
Čtyřlístek najíti
Velké štěstí
Cukr
Milence nového poznáš
Cukroví
Pozvánku obdržíš
Cvičení vojenské
Nepokoje, roztržka
Cvrček
Pozor na pomluvy
Dábel a sex s ním míti
Nedořešená minulost s milencem
Dábel ve snu si s ním hráti
Zahráváš si, nebo též úraz
Ďábla v ohni viděti
Podvod
Ďábla ve snu chovati
Nekalé praktiky se Ti vymstí
Ďábla ve snu viděti
Pohoršení
Dalekohled
Štěstí na blízku
Daň
Starosti
Dar přijímat
Závist
Darovati druhému
Rozepře v rodinném kruhu
Dásně
Nepříjemná událost v rodině
Děla vojenská viděti
Neštěstí
Delfína ve snu viděti
Nic dobrého nevěští
Déšť
Nabytí majetku
Déšť malý
Prémie, bonus, něco na víc dostane se ti
Déšť velký a vichrem
Nebezpečí do domu vcházeti
Déšť velký bez větru
Finanční stabilita
Déšť zlatý
Boje, válka
Děvčátko plakat viděti
štěstí najdeš v novém seznámení
Devče celou ve svatebním v kostele
Její smrt, nic dobrého
Děvče líbati
Pro zadaného provalení nevěry
Děvče tančit viděti
Radostná událost
Děvče v kostele viděti
Rozpad vztahu
Děvče ve snu viděti
Čest
Díra kdekoliv
Nestabilita všeobecně
Dítě dlouze plakat viděti
Špatné zprávy
Dítě houpat se v kolébce viděti
Dobrá zpráva pro otce, muže
Dítě narozené nahé viděti
Půjdeš za kmotru, kmotra
Dítě, děti
Starosti
Dláto
Odpusť od násilí
Dluh si dělati
Soustředíš se, až přes příliš
Dluh splácet viděti
Výdaje
Do pekla po schodech se vésti
Sebevražda
Do studny spadnouti
Hlídej si své zdraví
Dobytek dojit
Zisk krátkodobý
Dobytek mezi ním se nalézati
Změna bydliště
Dort viděti
Usmíření
Dostihy na nich býti
Šance na lepší časy
Doutník
Iluze nenaplněný sen
Drahokam koupiti
Dobrý obchod
Drahokam najíti
Nečekaná událost, která tě potěší
Drahokam v kapse nositi
Bojíš se prosadit, přicházíš o zisk
Drak a hlavu mu useknout
Vyhneš se trestu
Drak a na něm létati
Tvá chamtivost tě přivede do neštěstí
Drak jako zvíře
Být obžalován před soudem
Drak papírový
Minulost ozve se v dobrém
Dražba
Ztráta, i nemoc
Dříví cizím prodávati
Pomluvy
Dříví kupovat do domu
Špatné časy, chudoba
Dříví na zádech v nůši nositi
Partnerské rozepře
Dříví v krbu páliti
Lepší budoucnost, stabilita v domě
Družičkou býti
Lepší časy
Držet se kotvy
S pomocí druhého budeš zachráněn
Dub vzrostlý viděti
Dlouhý věk a pevné zdraví
Duch cizí
Nic dobrého nevěští
Duch malého dítěte
Máš svého anděla, který je ti na blízku
Duch tvých známých zemřelých
Upozorňují Tě na násilné nebezpečí
Duch v podobě tvého lékaře
Upozornění na náhlou zdravotní komplikaci
Ducha a s ním červenou postavu viděti
Dej se očistit od zlého !!
Dudy na ně hráti
Zisk
Duha před tebou býti
Skvělou nabídku očekávat můžeš
Duha za tebou, vzdalovat
Marnost
Dům hořet viděti
Sváry, nemoc v rodině
Dům svůj prodati
Ztráta majetku
Dům, svůj míti
Stabilita, štěstí, změna k dobrému
Dvojče ve snu viděti
Pozor na svůj majetek, budeš podveden
Dýkou bodnutý býti
Nic dobrého nevěští
Dýku proti někomu vztyčit
Vítězství
Dýku viděti
Smutná událost
Džbán naplněný vínem
Zásnuby
Džbán plněný s vodou
Neštěstí
Džbán rozbít viděti
Nic dobrého nevěští
Ebenový strom viděti
Dojdeš brzy k cíli
Echo mezi skalami slyšeti
Hledíš nebezpečí vstříc
Elektrický vozík a v něm seděti
Neštěstí
Elektrický vozík viděti
Past
Erb viděti
Poníženost
Eva
Touhu někoho míti
Evangelium slyšeti
Trest
Exekuce
Pomluvy
Exekutor v domě
Dobrý obchod
Facka
Náhlé překvapení
Facka, dáti ji někomu
Svornost v manželství
Fakíra viděti
Uzdravení osoby blízké
Falešné peníze
Nepříjemnost
Fara
Zisk, blahobyt
Farář – mluviti s ním
Trable
Farář mít s ním sňatek
Dlouhodobá nemoc a nebo úmrtí
Fata morgána
Nedosažitelnost, marná očekávání
Fialky do vázy vkládati
Blahobyt
Fialky na hrob dávati
Odcizení ( úředních dokumentů )
Fialky na louce viděti
Štěstí
Fialová
Duchovní napojení
Foto dítěte viděti
Nemoc v okolí
Foto přátel viděti
Obdržíš nečekanou zprávu
Foto prázdné dostati
Buď opatrný, nebezpečí, ohrožení na životě
Fotografa viděti
Radostná událost v rodině, svatba též
Fůru velko viděti
Bohatství
Galeje na nich býti
Nehoda, neštěstí
Galerie v ní býti
Užitečný nápad pomůže ti
Galoše obout si
Překážky
Garáž rozpadlou viděti
Dořešené úřední záležitosti ve tvůj neprospěch
Garáž stavěti
Dořešené úřední záležitosti ve tvůj prospěch
Garáž v ní bydleti
Zmatek, nedořešené záležitosti
Gorilu viděti
Uber na síle, dobré slovo více pomůže ti
Granát vidět házeti
Buď opatrný v nákaze, infekce
Groše vlastniti
Bohatství, výhra
Had jísti ho
Rozmnožení tvého majetku
Had před ním utíkati
Buď na pozoru před faleší a pomluvy
Had viděti ho
Upozornění na nepřátelé
Hada mluvit slyšeti
Závist
Hada na noze omotaného míti
Podvod, klam , odcizení
Hada plazit se viděti
Nebezpečí před ztrátou financí
Hada staženého z kůže viděti
Odchod nepřátel, zdolání překážky
Hada u partnera v posteli viděti
Nevěra
Hada v kolébce viděti
Dítě není tvé
Hada vidět, jak uštkne psa
Zrada ze strany tvého přítele, podraz
Hada zabíti
Vítězství
Hada, který leze z člověka pusou ven
Uzdravení se
Hadem uštknutý býti
Nemoc
Hádka
Mrzutost
Hádku viděti
Žárlivost
Hadr starý nositi
Chudoba
Hadů mnoho viděti
Máš kolem sebe nepřátelé
Hajného viděti se psem
Dostane se Ti nečekané pomoci
Havrana jísti
Nemoc
Havrana krákat na větvi slyšeti
Oběšenec
Havrana krákat slyšeti
Nevěstí nic dobrého
Havrana viděti
Drby
Hedvábné sváteční šaty nositi
Dosažení snu a stabilita do budoucna
Hlad míti
Krátkodobé spořivé období
Hlas dítěte slyšeti
Pozor na úraz
Hlas slyšet ve snu
Pochvala
Hlas ženy slyšeti
Varování
Hlava Veliká
Bohatství
Hlavu divokého zvířete míti
Vítězství
Hlavu jinému uraziti
Tvé vítězství a porážka nepříteli
Hlavu plešatou miti
Dostane se ti čest
Hlavu s černými vlasy
Dlouhé živobytí
Hlavu s dlouhými vlasy
uctíván býti
Hlavu s mnoha vlasy
Využij tvého talentu
Hlavu si stříhati
Zlé znamení
Hlavu v rukou nositi
Dosažení cíle
Hliněné nádoby z hlíny vyrábět
Úspěch
Hliněnou hordu kopati
Velký příjem, nečekaný
Hlínou se broditi
Těžké období
Hluchota
Více naslouchat druhým
Hluchý nikdo Vás ve snu neslyší
Ignorace vašich zájmů se dostaví
Hmyz mnoho viděti
Hřích
Hnědá
Samota
Hnízdo ptačí viděti
Dobrá zpráva v rodině
Hnůj cítit
Naslouchej tvé intuici
Hnůj v něm se brouzdat
Krádež, odcizení
Hoblík pracovati s ním
Své štěstí dobře zužitkuješ
Hoblík viděti
Smutná událost v domě
Hoblík, sbírati hoblovačky
Marné úsilí v podnikání
Hodinář
Čeká tě těžká práce
Hodinky, které přestali jít
Nemoc, ztráta zaměstnání
Holič dát se oholiti
Pečuj více o svůj zevnějšek
Holič, když tě holí
Budeš pomlouván
Holiče viděti
Dostat se do drbů
Holit si svou bradu
radost
Holiti se sám
Ztráta jmění
Holoubata kupovati
Vzácná návštěva
Holub v domě
Štěstí
Holuba létat viděti
Svatba
Holuba vařiti
Pevné zdraví
Holuby houf viděti
Bohatství
Hořčice jemná
Klepy
Hořčici jísti ji
Zarmoucení
Hořčici ostrou z úst plivati
Brzké uzdravení
Horníka pozvat do domu
Nepříjemná návštěva
Horu padnout k zemi viděti
Neštěstí
Hosta domě sedícího viděti
Závist, která Ti zkomplikuje zaměstnání
Hostinu připravovat
Přepjatost a nadbytek
Hostinu viděti
Setkání s novým protějškem, zamilování
Housenky viděti
Krádež
Housle
Svornost
Houštím se prodírati
přijímat štěstí
Hovno jísti
Nemoc
Hovno na botě míti
Povýšení
Hovno nalézti
Budeš obdarován, štěstí na blízku
Hovno od člověka
Neštěstí
Hrách kvetoucí na zahradě míti
Dobré obchody, poctivé peníze
Hrách sázeti
Starosti
Hrách vařit a jísti
Ukončení dobrého obchodu
Hračky nalézt
Dobrá zábava a radost na blízku
Hrad a hradby kolem něj
Čeká Tě dobrodružství
Hrad dobýti
Dostane se ti pomoci v nouzi
Hrad nemoci se do něj dostati
Zbavíš se zla
Hrad starý viděti
Ozve se Ti minulost
Hrad vcházeti do něj
Zármutek
Hrad viděti
Dar
Hranice překročit
Dlouhá cesta
Hranice viděti
Ukončení tvých bolestí
Hrany zvonit slyšeti
Zármutek
Hrát si s dítětem
Najdeš štěstí v domě
Hrát si s karty
Mrzutost
Hrát si s kostky
Ztráta majetku
Hrát si s pannou
Zármutek
Hrát si s tvým protějškem
Hádky, rozepře
Hrazda a na ní se houpati
vyvaruj se nebezpečí
Hrbatou osobu potkati
Obdržíš nečekané peníze
Hrbatým stát se
Brzy se dočkáš obrovského naplnění
Hrby viděti
Štěstí
Hrdličku cukrovat slyšeti
Očekávej milostný dopis – zprávu
Hrdličku viděti
Manželské naplnění – štěstí v manželství
Hrdlo podřezané míti
Smutek
Hrnec viděti
Nepříjemná událost
Hrob Boží viděti
Vysvobození od bolesti
Hrob cizí kopati
Dědictví
Hrob dívat se a stát nad ním
Brzká smrt
Hrob do něj padati
Neštěstí
Hrob ležeti v něm
Čeká tě vysoké stáří
Hrob někoho z něj zdvihati
Příteli pomoci, po něm dar míti
Hrob otevřený viděti
Smrt někoho známého neb příbuzného
Hrob svůj kopati
Ztráta půdy pod nohami
Hrob z něj plaziti se
Klepy, být pronásledován
Iglů si stavěti
Vězení
Iglů v něm spáti
Tvé prosby nebude vyslyšeno
Iluminaci viděti
Zármutek
Indián s ním na černém koni býti
Čeká Tě nebezpečná cesta, varování
Indián s ním na koni bílém býti
Velmi dobré obchody
Indián s ním u ohně býti
Drž se na blízku duchovního, později získáš
Indiána viděti
Úzkost
Inkoust
Úřední záležitosti
Inkoustem se ušpinit
Zrada a pomluvy
Invalidního člověka viděti
Nepokoje
Invalidním sám býti
Varování před úrazem a nemocí, vlastní vinnou
Inventář starý a zničení viděti
Nestabilita
Inventura
Čeká Tě dar – též stabilita
Inženýra viděti, nebo se jím stát
Odměna, povýšení
Inzerát číst si
Ozve se ti stará známost
Inzerát z novin schovati si
Všímej si znamení jsou ve tvůj prospěch
Jablka darovati
Obrovské štěstí
Jablka v míse v domě míti
Plodnost, dobrá stabilita v domě
Jablko a mošt z něj dělati
Oslabení, nemoc, Imunita
Jablko a plný koš míti
Zamilovaným jen dobré bude přáno
Jablko červené ze země sbírati
Ztrátu zpět obdržíš
Jablko červivé držeti
Nemoc
Jablko děli se s ním
Rozchod
Jablko jísti
Uzdravení
Jablko kyselé jísti
Zloděj
Jablko v kapse nositi
Bojácnost,
Jablko ze stromu trhati
Veselka, svatba, požehnání
Jablko zelené chytati
Mrzutost
Jabloň a jádro z jablka jísti
Zásnuby
Jabloň a pod ní seděti
Šťastná budoucnost
Jabloň bez jablek viděti
Osiřelost
Jabloň plnou jablek míti
Velká návštěva
Jahelník jísti
Blahobyt v rodině
Jáhly viděti
Úraz
Jahody červené sbírati
Klid a duši najdeš zpět
Jahody jísti
Zdraví, štěstí v budoucnu
Jahody na záhonu hledati
Strasti a mrzutost
Jahody plný záhon viděti
Silné a nové přátelství
Jahody zelené jísti
Nepokoje
Jalovec míti
Dobré znamení
Jáma ( díra )
Nebezpečí na blízku
Jáma a spadnout do ní
Dávej si pozor na své osobní věci
Jáma a těžko se z ní dostati
Čekají tě velké překážky, pozor na podvod
Jáma a vidět, do ní padati
Podveden býti
Jáma a z ní vylézti
Vyhneš se nebezpečí
Jáma plná průzračné vody
Bude se dařit tvému podnikání
Jantar
Dar obdržíš
Jarmark
Rozhazovačnost
Játra
Pevné zdraví
Jazyk
Falešní přátelé
Ječné zrno v oku míti
Napadení, neúpřímnost
Jed
Nic dobrého nevěští
Jednorožec
Štěstí v lásce, vyrovnání majt.sporů
Jehla a o ní se píchnout
Být napaden
Jehla vidět na ní nit navlékat
Nepřátelství
Jehně sám zabít
Nedorozumění, díky kterému ztrácíš
Jehně v domě míti
Nastolení klidu a pohody v rodině
Jelena paroží vidět shazovati
Dosáhl jsi svého
Jelena u jabloně viděti
Ztráta financí
Jelena viděti
Buď obezřetný v obchodech, nebo v zaměstnání
Jelení parohy jako trofej míti
Tvůj boj se vyplatí – zisk – povýšení
Jeleny houf na svém pozemku
Mnoho nepřátel škodit Ti bude
Jeptiška a společně zpívat s ní
Žena vdovou, muž vdovcem býti
Jeptiškou se státi
Budeš podveden partnerem
Jeptišku viděti
Nevěští nic dobrého
Jeskyně
je spojená s cestou, cestováním a samotou
Ještěrka
Dobré přátelství
Ježek
Špatné zprávy v příbuzenstvu
Jitrnice viděti
Dobro v domě
Jizvu míti
Úraz, slovní rozepře
Jmelí
Svatba
Kabala/u viděti jí
Duchovní obohacení
Kabát nový dostati
Šťastné období
Kabát ručně vyšívaný od ženy
Manželství
Kabát starý oblékat
Neštěstí
Kabát vojenský nalézti
Buď opatrný
Kabát zlatý oblékat
Bohatství
Kabát, který je malý tobě nositi
Nesnáze
Kachnu mrtvou viděti
Pomluvy
Kachnu viděti
Štěstí
Kacíře viděti
Smysl života v sobě najíti
Kacířkou býti
Uber z tempa a nauč se vnímat ostatní
Kadeře šedivé míti
Nemoc
Kadeře z mrtvého držeti
štěstí
Kalich
Uzdravení na úkor někoho
Kamna a v nich péct
Smutná zpráva
Kancelář v ní býti
Úřední zprávu obdržíš
Kanec
Obohacení
Kaple a v ní býti
Útěcha
Kardinál
Štěstí, DOBRÉ ZPRÁVY
Kartáč
Neúspěch
Karty hrát
Past na tebe, nebezpečí, lest
Kasárna
zlý úmysl
Kata vidět
Nemoc dlouhodobá
Kaviár jísti
Nevěra
Kávu a věštit si z ní nechati
Věc se nezakládá na pravdě
Kávu na sebe rozlít
Mrzutost
Kávu pít
Klevety
Kladivem někoho usmrtit
Díky lži – kriminál
Kladivo
Násilí proti tobě
Kladivo s ním pracovat
Nečekané objevení pravdy
Kláštěr viděti
Požehnání
Klavír slyšeti ve snu
Pomluvy
Klíč dostat
Povýšení, lukrativní nabídka
Klíč hledat
Zmatek a ovlivňování z tvé strany
Klíč najít
Tajemství odkryje se
Klíč od trezoru
Odcizení, ztráta / Varování
Klíč ztratit
Tajemství před tebou ukryto bude
Klobouk děravý
Nedostatek, nepřízeň
Klobouk míti na hlavě
Štěstí v podobě práce
Klobouk na hlavě ženy
Dobrá žena do domu
Kněze kázat slyšeti
Dobré rady dostane se ti
Kněze viděti
Špatné zprávy
Kněžkou býti
Namyšlenost a pýcha
Kniha pěkná
Dobrá zpráva
Kniha stará hořící
Ztráta přítele
Knihu kupovati
Rozšíření majetku
Knoflíky viděti
Škoda
Koberec nad hlavou nositi
Úmrtí
Koberec viděti
Nedostatek něčeho
Kobylka více jich viděti
Povýšení, ale jen krátkodobé
Kočár kupovati
Nabytí nemovitosti
Kočár panský viděti
Bohatý budeš
Kočár prodat jinému
Ztráta tvého majetku
Kočičí kousnutí
Budeš zrazen
Kočka
Falešné přátelství i vztahy
Kočka černá
Úraz i špatné zdraví
Kočka, která se lísá u tebe
Zneužití tvé dobroty nepřítelem
Kočkami být napaden
Prozrazení tajemství tvým přítelem
Kočku na stromě viděti
Úřední dokumenty
Kočku s koťaty v domě míti
Starost o sirotka
Kočku ve vodě topiti
Vše se v dobré obrátí, se ziskem pro tebe
Kočku zabít viděti
Zastavíš zlo
Kohouta kokrhat slyšeti
Jde vždy o varování – buď opatrný
Kohouta na své střeše viděti
Neštěstí způsobené požárem
Kojiti
Bohatému starost, chudému štěstí
Koláč
Přátelství a mír
Kolébku houpati
Narození potomka
Kolena zdravá míti
Zlepšení situace, síla
Koleno bolavé míti
újma finanční
Koleno rozbité
Exekuce, ztráty
Kolo u vozu zlomené viděti
Nepokoje
Komín padající
Prohra i soudní
Komín viděti
Unikneš trestu
Koně bílého viděti
Narovnání vztahu, volnost
Koně černého viděti
Varování před násilným činem
Koně divokého krotiti
Přijdeš na podvod
Koně krmiti
Vděk a pomoc od druhého dostane se ti
Koně mnoho jich viděti
Nebezpečná událost blíží ti se
Koně nemocného míti
Úmrtí
Kopyta koňská míti
Cesta do ciziny
Korále bílé
Novina
Korále černé
Smutek
Korále hnědé
Tvůj záměr se odloží, též úřední odklad
Korále Modré
Naděje
Koroptev do domu přilétnout
Přírůstek do rodiny, dobré zprávy
Koroptev zabít
Smrt
Korunován býti
Čest a sláva
Koš jahod viděti
Nakažlivá nemoc / Varování
Kosa sekat s ní trávu
Nebezpečná událost
Košile
Štěstí
Košile šíti ji
Zásnuby
Košili naruby oblékati
Štěstí též výhra
Košili oblékati
Povýšení, nová práce
Košili svlékati
Omyl, chyba
Koště míti
Zklamání v rodině
Kostru viděti
Dlouhodobá nemoc
Kotvu do vody vkládati
Štěstí v životě
Kotvu viděti
Štěstí v plánech
Kouzelníka viděti
Nevěř všemu, co slyšíš
Kožich míti
Nemoc
Kozla viděti
Nečekaný zisk, růst
Krajka
Samota
Královnu zahlédnout
Změna obrat velký
Královský dar
Blahobyt
Kráva
Radost i stabilita v domě
Krev
Čistota, dar, osvobození ( nesmí jít od tebe )
Křišťál míti
Spokojenost, pocta
Kříž
Obavy
Kříž obrácený v ruce držeti
Ztráta stability, odsouzení poctivého
Kříž u hrobu viděti
Zrod něčeho nového dobrého
Kříž v plamenech
Zmařený soud
Kříž v rukou držeti
Nebezpečí
Kříž zlatý
Dar
Krk si podříznout
Nehoda
Krokodýl
Loupež
Kroupy vidět padati
Neštěstí
Krysy viděti
Nečekaná špatná zpráva
Kufr plný
Dar, Finanční jistota
Kufr prázdný
Změna místa i finanční nerovnováha
Kukačku slyšeti
Štěstí, radostná událost
Kulečník
Žena se ti spustí z jiným, muž obelstěn
Kůň černý zabít viděti
Tvůj nepřítel tě přemůže násilím
Kůň černý, který k tobě kluše
Varování před nebezpečím i úrazem
Květiny v domě
Štěstí v domě
Kytara na ní hrát
Poznáš milence
Kyticí být obdarován
Povýšení, zásnuby
Kytici jinému dávati
Pokora druhému
Labuť bílou viděti
Vše se v dobré obrátí
Labuť černou hladiti
Zahráváš si se smrtí, jsi neopatrný
Labuť na jezeru zpívat slyšeti
Smrt
Labuť více jich viděti
Podpora ze strany přátel
Láhev rozbitá
Smutek
Láhev u sebe míti
Zábava, oslava
Lakovat si nehty
Svědomí Tě dohání
Lampu rozsvěcet
Rozsudek, býti soudcem
Lampu starou svítit viděti
Zamilovat se do někoho v blízkosti
Lampu žena nést
Dobrý a honosný sňatek
Lampu zhasnout
Přicházet o šanci
Laň nemocnou ležet viděti
Chudoba, sváry
Laň v lese viděti
Bohatství, dobrý prodej
Lano a smyčku ostatní dělati
Pozor na lest (úřední dokumenty)
Lano kupovati
Černé myšlenky, nestabilita, buď opatrný
Lano staré v ruce držeti
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá
Larvy na sobě míti
Závist
Láska vyznávat í někomu
Nevůle, odřeknutí
Lásku přijímat
Blažené dny zažiješ
Laštovčí hnízdo padati
Rozepře do domu přichází
Laštovčí hnízdo viděti
Klid do domu přináší
Laštovka a její vejce rozbít viděti
Rozvod, rozpad vztahu
Lavinu viděti
Upozornění na nebezpečí
Lávka a po ní choditi
Soužení
Lávku v dálce viděti
Překážky, nejistota
Lazaret viděti
Nepříjemnosti
Lebku viděti
Zbytečné starosti
Les hořet viděti
Potíže
Les suchý
Chudoba
Les zelený a hojný
Dobrá zpráva a zisk
Lev
Síla a štěstí
Lháře mluvit slyšeti
štěstí v obchodě
Lilie
Marnost,
Liška
Pozor na past od tvých přátel
Listonoš
Milé překvapení
Los obdržet, koupit
Výhra
Loviti ryby
Pomluvy
Lucernu svítící viděti
Naděje, Radost, obnovení procesu
Lupa
Klam
Lva zabíti
Neštěstí, bída
Lví lejno najít
Velké štěstí, peníze
Lžíce velká
Novina, která tě potěší
Macechu umřít viděti
Obohacení
Macešku bílo modrou míti
Naděje v lepší zítřek
Magnet hrát si s ním
Podle jeho síly i síla v lásce bude
Maják bez světla
Nebezpečí
Maják vidět svítit
Pomoc na blízku
Mák sušený
Starosti
Mák trhati
Bezpečí a radost do domu
Maliny
Zabezpečení do budoucna
Malíře obrazů viděti
Pošetilost
Malíře v domě míti
Výdaje
Mandalu černou viděti
Nemoc duše
Mandalu sám sobě dělati
Léčitelem se státi
Mandalu viděti
Posun duchovní vyjma černé mandaly!!
Mandl ování
Tajemství odkryje se ti
Mandle solené jísti
Rozepře
Mapu viděti
Dlouhá cesta pracovní překročení hranic
Máry viděti
Úmrtí
Maškarní ples – zábava
Podvod, lež
Máslo všeobecně
Je dobré znamení v oblasti
Maso jíst
Nemoc v rodině
Maso kupovat
Výhra
Maso syrové jísti
Nešťastná událost
Masopust slavit viděti
Špatné časy
Matka
Je to vždy upozornění / vyhni se zlému
Matka plačící
Neštěstí u dítěte
Matka s ní květiny sbírati
Nečekaná pomoc, stabilita
Matka v bílých šatech viděti
Nemocnému smrtí uleví se, též matčina smrt
Matka, která chová dítě
Nemoc na blízku
Matkou býti
Přírůstek v rodině
Matku na kolenou modlit se viděti
Pomoc je na cestě
Matku svou zabíti
Budeš odsouzen
Meč darovat
Výpověď, ztráta, oslabení
Meč dělati
Tvá cesta je dlouhá, ale má smysl, pokračuj
Meč obdržet
Získáš drahou zkušenost
Meč od krve býti
Očištění od lži
Meč v rukou ženy
Těhotenství – syn
Meč viděti
Šance na zisk všeobecně
Meč zlomiti
Rozpad vztahů všeobecně a ve zlém
Meč ztratit
Oslabení mysli, ztráta paměti
Mečem dobýt něco
Tvá přání se vyplní, povýšení
Mečem hady zabíjet
Zbavíš se nepřátel a závisti
Mečem někoho zabít
Ztráta přítele
Med
Díky přátelům se k zisku domůžeš
Medu z úlu spoustu míti
Blahobyt, dobré obchody
Medvěd
Být mocným člověkem ovlivněn
Medvěd a rukavice z jeho kůže míti
Nečestnost tě dovede ke ztrátě
Medvěd, který tě honí
Žárlivost
Medvěda zabíti
Tvou pomoc druzí ocení
Medvědí kožich nositi
Skrytá nemoc, nestabilita ve zdraví
Meloun
Uzdravení pro nemocného ( ledviny )
Meruňky
Pevné zdraví ( Srdce )
Měsíc a k němu cestovati
Přání, která nejsou reálná
Měsíc čtvrt viděti
poloviční štěstí
Měsíc dva vedle sebe viděti
Obrovský zisk a zároveň neštěstí
Měsíc jako obličej viděti
Dobrá rada přijde ti
Měsíc jako obraz malovati
Podpora a růst v pracovní sféře
Měsíc jako zvíře viděti
Přátelství velké čeká tě
Měsíc jasný
štěstí velké očekávej
Měsíc krvavý viděti
Válka a nepokoje
Měsíc zatmění
Špatné zprávy
Město objevit
Radost
Město po boji najíti
Zármutek
Město staré v něm se nacházeti
Chudoba ( pro tvé myšlení )
Míč barevný hráti si s ním
Tvého chtíče se domůžeš
Míč starý viděti nebo hráti
Rozepře, hádky,
Milenec / Milenka
Pro zadané – podvod, pro svobodné – chtíč
Mísa malovaná v domě
Svatba, též dobré manželství
Mísa prázdná
Ztráty vztahové i finanční
Mísa s ovocem
Blahobyt / hubené časy
Mísa v ní voda
Nemoc druhému
Mísu a střepy viděti
Svou vinnou ztratíš milého / milou
Mládí – vidíš se omládlí/á?
Dlouhověkost pro tebe
Mlejnek starý viděti
Staré záležitosti vyplují na povrch
Mléko píti
Dobré věští
Mléko v prsou ženy
Porod
Mlha a v ní se nacházeti
Potíže, soudní spory táhnou ti se
Mluviti s bývalým partnerem
Rozpad nynějšího vztahu co máš
Mluviti s cukrářem
Rodinná oslava
Mluviti s hadem
Nepřátele
Mluviti s hrobařem
Ukončení utrpení, začátek nového
Mluviti s lékařem
Zdraví svého si všímej více
Mluviti se svatým
Naděje a duchovní růst
Mlýn a v něm pracovati
Dobré pracovní postavení
Mlýnské kolo
Nebezpečí
Mnicha viděti
Spokojený a život
Mnicha zpívat slyšeti
Nemoc
Moč cítit, pít, mít se v ní
Výdaje
Modrá
Moudrost
Mola moučného viděti
Bída, růst cen
Mola šatního viděti
Štěstí malé ale radostné
Mořské ryby vařiti
Nečekané peníze (ne chobotnice)
Mosaz
Dobré časy
Most houpací, po něm jíti
Nestabilita, riskuješ a ztratíš v obchodě
Most malý přes říčku
Radostná událost, námluvy
Most starý přecházet
Uzdravení
Most stavět sám
Dobré obchody, tvůj záměr je dobrý
Most velký
Dlouhá cesta
Motyku držeti
Dobré věští
Motýl
Pro krásu ztrácíš rozum, nevěra
Mrak černý, šedý
Špatné zprávy
Mrak jasný
lichvářství
Mravenec čím více viděti
tím většího zisku získáš a opačně
Mříže viděti
Karanténa pozastavení činnosti
Mrkve
Věští pevné zdraví
Mrtvého líbati ho
Nemoc v rodině
Mrtvého okradnout
Získáš na úkor zla, později o vše přijdeš
Mrtvého v domě schovati
Před špatným svědomím neutečeš
Mrtvému hodiny bráti
Nejvyšší čas konat
Mrtvému zuby vzíti
Nemoc i úmrtí zároveň
Mrtvolu vodou omývati
Růst majetku i rodiny
Mrtvý býti
Pozdní sňatek
Mše svatou viděti
Štěstí a zdraví život
Much hodně viděti
Změna všeobecně čeká tě (kolektivní)
Mučírna
Neštěstí ve vztazích, též sexuální posedlost
Můra
Nevěští nic dobrého, zloděj
Mušle
Pomlouván býti
Myrta – květina či věnec
Svatba
Myš
Přelétavost v lásce z vypočítavosti
Na chodbě někoho potkati
Zisk v obchodech
Na hostině býti
Smuteční událost
Na koně nasedati a v průvodu býti
Vítězství
Na koni jezdit
Poctěn váženou návštěvou
Na měsíci bydleti
Ohrožení
Na mostě se psem seděti
Investor
Na mostě zranit se
Překážka v podnikání / v práci
Na skálu lézti
Čest, zvídavost
Na strom lézti
Přemůžeš nepřátele
Náboj v kapse nalézti
Příležitost pro dořešení starých záležitostí
Náboje viděti
Rozepře v úředních záležitostech
Nábytek kupovati
Neštěstí v blízkém kruhu
Nádeníka viděti
Za práci, kterou odvádíš, získáš málo
Nádeníkem býti
Dobrý zisk
Nahota sám sebe viděti
Není dobré znamení
Nahota u druhých
Nestabilita finanční
Náhrobní kámen
Smutek
Náhubek míti
Prořekneš se
Náklad vézti
Zisk
Náklonost k druhé osobě
Zármutek
Námořníka viděti
Špatná investice po všech stránkách
Náramek míti, obdržet
Štěstí v lásce
Narciska
Přeje zamilovaným
Nářek, více lidí viděti
Opuštění nějakého místa
Násilnost
Zápletka
Náves
Stěhování, změna, nový směr
Návštěvu míti
špatná zpráva
Nebe a mračna viděti
Roztržka v zaměstnání
Nebe jasné
vyřešení vleklých záležitosti k dobrému
Nebe modré
Naděje na lepší zítřky, nemocnému zdraví
Nehty špinavé míti
Kdo nehet špinavý má, obchod se s ním neuzavírá
Nehty zdravé míti
Obohacení
Němce viděti
Bouřlivé období
Nemocnice
Nevěští nic dobrého též stagnace
Nepořádek ve snu vidět
Nepříjemná návštěva
Nepřátele ve snu vnímat
Jsi nenáviděn druhým
Neštovice u dětí
Úraz, nehoda
Netopýr
Nemoc a změnu věští
Nevěru ve snu viděti
Špatné vztahy v partnerství
Nevěstou býti
Nic dobrého
Nit dlouhou míti
Usiluj o své touhy
Nohou hlínu kopati
Neúcta k druhému, povýšenost
Nohu křivou mít
Tak stejná je Tvá mysl, vůči druhým
Nohy cítit ve snu
Pomluva
Nohy oteklé
Přátelství
Nohy staré viděti
Dlouhá cesta, cestování
Nohy viděti
Celkově je to o našem uvažování k druhému
Nohy zlámané míti
Žárlivost, neúcta k druhému
Nos malý míti
Z ostudy kabát, hanba
Nos velký míti
Pánem svého panství státi se, povýšení
Notář a mluviti s ním
Očekávej úřední dopis
Notáře ve snu viděti
Dej si do pořádku své úřední listiny
Noty
Zdar
Nůžky
Dvě nabídky budeš mít najednou, těžké se rozhodnout
O med z úlu přijíti
Krádež, nemoc
Obchodníka viděti
Ošizený býti
Oběšence viděti
Obohacení na úkor druhých
Oběsit se
Psychické problémy – nemoc
Oběť
Blahobyt
Obílí vzrostlé na poli
Pokoj a štěstí v domě
Obra viděti
Nepřítele vlivného v zádech míti
Obraz jako dar
Přijetí majetku
Oči šilhavé
Potupa
Oči slepé
Plány vůči tobě, zrada
Oči více jich mít
Neočekávané pravdy
Oči zelené dívající se na Tebe
Nevěra, se svým vztahem nejsi spokojen
Od deště mít mokré dlouhé vlasy
Neopětovaná láska
Od havrana dopis obdržeti
Zlé zprávy, úmrtí rodině
Oděv nebo šaty nové míti
pro ženu nový přítel, pro muže opak
Oděv rozervaný
Problémy
Oděv vidět hořet
Pro muže vdovec býti jím
Oděv zlatý oblékati
Vysoké postavení v životě
Odliv moře
Dědictví též uzdravení nemocnému
Odpadky na cestě viděti
Tvá cesta bude mít význam získáš
Oheň a kámen do něj vhoditi
Pozastavení stíhání
Oheň hasiti sám
Chudým se státi
Oheň v krbu viděti
Stabilita
Oheň vidět hořet
Nemoc v rodině
Ohňostroj
Vše se v dobré obrátí, ale nic ze starého nezůstane
Okap a lézt po něm dolu
Peníze od tebe odcházejí, výdaje
Okap lézt po něm nahoru
Peníze k tobě přicházejí
Okna široka a pevná
Dobře prodáš
Okno lézt do něho
Budeš okraden
Okno nedobytné – zavřené
Svatba brzy skončí rozvodem
Okurka
Potíže, též potopa
Olej jím se mazati
nemoc
Olej lisovati
Nedůvěra vůči tobě
Olej píti
Hamižnost
Olovo
Rozhodnutí čeká tě
Oltář
Důvěru a radost pocítíš
Opice
Pozor na škodnou
Opilý býti
Nemoc ale i náhodou se dostaneš k majetku
Oranžová
Harmonie
Ořech
Lakomce v obchodu míti
Ořech lískové louskati
Zasloužený zisk
Orel
Úmrtí vlivné osoby
Orla a jeho pírka držeti
Vysvobození
Orla vlastniti
Ochrana
Osel potkati
štěstí sbírati
Osla koupiti
Jen hlupák osla prodává, neb ten co kupuje posléze vyhrává
Otcem se státi
Svatba
Otrávit se
Nehoda
Ovce
Nic dobrého ve vztahu nevěští
Ovčí stádo
Protekce se ti dostane
Pachole
Trable
Padati
Před nehodou se zachráníš
Padnut nebo upadnou k zemi
Výhra, vítězství
Palác viděti
Přízeň osoby
Palec u nohou
Práce, která tě bude naplňovat
Panenka dětská
Hrátky, které nikam nevedou
Pánev
Přeje dobrý život hospodyňkám
Paní těhotnou viděti mužem
Zármutek
Panna mořská
Blamáž
Pannu jako ženu viděti
Souboj, zisk ale poloviční, budeš se dělit
Papeže s ním mluviti
Majetek ve zlato proměníš
Papoušek
Pomluvy
Paprsek od slunce
Vznik něčeho nového dobrého
Park sedět v něm
Čelíš obvinění
Paroží viděti
Na zbraně pozor dej
Paruku na hlavě míti
Tvá lež vyjde najevo
Pas cestovní
Změna, stěhování, odloučení
Pásek
Podpora, uznání
Past vůči jinému strojiti
Chlubíš se cizím peřím, ztráta
Past vůči tobě
Zneužití tvého druhému pro jeho prospěch
Past zvířecí
Škody
Pata
Změna postavení, změna zaměstnání
Páv
Pohrdání v lásce
Páva zraněného léčit
Dar
Páva ztratit
Ztráty obrovské
Pavouk po sobě lézt viděti
Peníze
Pavouka usmrtit
Výdaje
Pavučina a v ní býti
Pozor na podvod a lest
Péct sám sebe viděti
Nouze
Pekaře viděti
Radostná novina, též dítě do domu
Peklo
Neštěstí
Peníze dlužit někomu
Chamtivost
Peníze jako muž vydělávat
Zaslepenost ve vztahu
Peníze jako žena vydělávat
Zápletky s mužem
Peníze nacházet
Dobrá zpráva
Peníze počítati
Vypočítavost
Peníze ztrácet
Špatné časy, svojí vinnou
Peří a z nich šaty míti
Pozastavení plánů, potíže
Peří bílé
Naplnění
Peří černé
Zármutek
Peří hořet viděti
Nevěští nic dobrého ve zdraví
Peří létat viděti
Marnost, zbytečné úsilí
Peřina
Klid v domě, věrnost od ženy
Perla jako šperk
Slzy
Perla vidět jí
Radost
Pes klidný mazlící
Věrnost přítele, dobré obchody, investor
Pes zuřící
Nepokoje v domě, loupež
Petrklíč
Výhra
Petržel
Bída (krátkodobá)
Pevnost
Pomsta vůči tobě
Piano viděti nebo hráti
Pomluva v rodině
Pijavice
Úřady tě osloví
Písek
Překážky
Pistol a z ní střílet
Nebezpečí
Pistole vidět jí
Nepřítel
Plátno bílé
Uvolněná situace, narovnání vztahů
Ples na něm bíti
Pozvání, které ti radost neudělá
Plíce cizí ti je vytahuje z těla
Úmrtí
Plíce nemocné
též nemoc
Plot přelézat
Obelstíš nepřátelé
Plot spadlý a starý u domu
Rozvod, rozpad manželství
Plout na něčem
Obelhán býti
Pod dubem milého míti
Svatba z lásky
Pod lavinou býti
Nepříjemná zpráva
Pod lavinou známe ztratiti
Ztráta přítele, i rozchod
Podkova vidět
Štěstí v rodině
Podkovu koni dávati
Ochrana a stabilita ( né černému koni )
Podkovu na poli nacházet
Štěstí v práci
Podkovu nalézti
Blahobyt a dobrého partnera míti
Podvazek míti
Zásnuby, horlivý milenec/ka
Pohřeb viděti
Radostná událost
Pohřební průvod viděti
dle velikosti i dědictví pro tebe
Pohřební vůz viděti
Zpráva, která tě nepotěší
Poklad kopati
Nepříjemnost, ztráta
Poklad nalézti
Novina, která tě potěší a malý zisk
Pokladnu vidět
Exekuce, dluhy, ztráty, výdaje
Policie viděti
Někdo tě sleduje
Poprava vidět jí, být tam
Hanba i soudy
Porod
Úmrtí přítele a vznik něčeho nového
Porota nacházet se před ní
Úřední záležitost
Pošta
Pomluvy, lež, též cesta
Pošťačka k tobě přichází
Zpráva od známého
Postel ustlaná
Muž si vybere dobrou ženu
Postel v ní ležet
Nemoc
Potápěč
Dluhy
Potit se
Uzdravení mysli!!
Potkan
Žaloba, zneuctění památky
Potrat míti
Neúcta k sobě samému
Poupě vidět
změna k dobrému
Poušť na ní bíti
Bída a utrpení
Pouť
Klam
Pouta nasadit
provalení nevěry, též trest
Pouzdro prázdné
Boj, který nemá význam pro nikoho
Prapor viděti
Oslava bujará
Před černým koněm ukrývat se
Pro ženu násilí
Před ohněm utíkat a spálit se
minulost tě dožene, též soudy proti tobě
Přepisovat něco
Nenech se oklamat
Přeplavat něco
Stěhování, které není moudré
Přeskočiti
Podvodem něčeho dosáhnout
Převrhnouti
Smůla
Probodán být
Obavy o svůj majetek jsou na místě
Proměnit něco nebo v něco
Nevěští nic dobrého
Propast padat do ní
Vyhneš se nebezpečí
Prosit ve snu někoho
Využít být druhým
Prsa ženská chlupatá míti
Žal, a úmrtí
Prsten dívce kupovati
Radost bude zbytečná
Prsten po matce obdržet
Pláče se ti dostane
Prsten s červeným kamenem
Milenka ti zamotá hlavu
Prsten s modrým kamenem
Dobré vztahy na pracovišti
Prsten se 2 zelenými kameny
Velké dědictví, o které se budeš dělit
Prsten se zeleným kamenem
Velké dědictví, které promarníš
Prsten vidět
Žádost o ruku
Prsten ztratit
Narušení vztahu
Prsten, který Ti muž potají vezme
Pozor na své jmění, podvod
Prsten, který ti praskne
Odloučení od milované osoby
Průjem doma míti
Hezké manželství
Průjem na cestě míti
Zisk z obchodů
Puchýř na těle míti
Dostaneš se do úzkých
Půda viděti
Své cennosti schovej, neb zloděje v domě míti
Puget bílých růží viděti
Špatné znamení
Pyramida
Tajemství bude utajeno
Pytel na zádech nositi
Závazek, který budeš dlouho splácet
Pytel účtu viděti
Dluhy
Pytel velký viděti
Dobré zprávy
Pytlák
Podveden svým partnerem budeš
Rabín
Překvapení Tě čeká
Řád najíti
Trumf
Řád obdržeti
Uznání
Řád viděti
Stabilita
Řád ztratiti
Vzpoura, přijít o dobré jméno
Radnice
Nečekané výdaje
Radost ve snu míti
Zlou novinu oznámí ti
Ráj nacházeti se v něm
Velká událost
Rajčata po lidech házeti
Odhalení podvodu
Rajče jísti
Podfuk
Raka vařit viděti
Úmrtí
Raka viděti
Uvědomění si tvé chyby
Raketa vzlétnout viděti
Pozvání na rodinnou událost
Raketu zapalovat
Zesměšníš se
Rakev dítěte viděti
Nemoc
Rakev nést ve snu
Růst všeobecně, dobré znamení
Rakev viděti ve snu
Klam
Rákos
Neduh mezi přáteli
Raky chytati
Hojné štěstí
Ranec nésti
Mrzutosti
Raněnému pomoci
Vše v pořádku dokonáš
Raněný vidět ho
Dobré znamení
Ránu na těle míti
Smutek
Ránu si hojiti
Vše se v dobré obrátí
Ránu z děla slyšeti
Blížící se nepřítel – nebo-li tvé varování
Rány dostati od druhého
Zahanbení – v práci
Recept dostati
Brzké uzdravení
Řeřichu jísti
Nemoc
Řetěz přetrhnouti
Rozpad rodiny
Řetěz těžký
Vězení
Řetěz zlatý
Vznik nového a dobrého
Řetízek na krku zapínati
Bohatství
Řetízek v kapse strážit
Máš zbytečně velké obavy, pesimismus
Řetízek ztráta
Neštěstí
Revolvér v domě míti
Nebezpečí
Řezízek na krku nositi
Poctěn býti
Řezník
Nevěra
Říznout se o drát
Nemoc v rodině
Rodiče staré viděti
Dlouhý věk
Rodiče vidět zemřít
Peníze
Rodiště své navštívit
Přijdou lepší časy, než máš doposud
Roj včel viděti
Je dobré znamení v oblasti financí
Rolníka na poli viděti
Dobrá úroda a uzavření dobrého obchodu
Ropuchu (žábu) viděti
Úzkostné stavy
Rosa v trávě, chodit po ní
Uzdravení, dobré zdraví
Rostliny sázet v zahradě
Naděje, vznik něčeho nového
Rosu do rukou chytati
Dar – dědictví
Rozcestí
Komplikace, které budeš muset řešit
Rozervaný šaty nositi
Hanba
Rozhlednu v dálce viděti
tvá přání se mohou vyplnit
Rozkazy udělovati
Úřední záležitosti
Rozmarýn
Svatba v domě
Rty – Ústa krásné míti
Rozmnožování majetku
Rty a opar na nich míti
Hádka v příbuzenstvu
Rubáš viděti
Zármutek
Rubín
Naděje, štěstí, radost
Ruce a v nich dokument držeti
Vyřešení sporu pro tvůj prospěch
Ruce a v nich dopis držeti
Verdikt, ve tvůj neprospěch
Ruce bez prstů
Nemoc
Ruce černé viděti
Úmrtí nebo dlouhodobá nemoc
Ruce čisté
Radostná zpráva
Ruce krvavé
Zločin
Ruce na nich snubní prsten míti
Nedořešená záležitost, odklad
Ruce od hlíny
Očernění – pozor na protivníka
Ruce si v potoce mýti
Odhalíš pravdu, očištění od pomluv
Ruce spálené od ohně
Pomluvy a ztráta jistoty
Ruce špinavé
Podezření, nekalé úmysly
Ruce staré
Dlouhý věk
Ruce ztratit
Ztráta jednoho z rodičů
Ručník
Vysvobození ústupem
Rukavičky navlékati
Neštěstí
Ruku někomu líbati
Podlostí docílíš toho, co chceš
Ruku od úrazu míti
Ztráta finanční stability
Ruku tobě líbat od druhých viděti
Pozor na falešné přátele a obchody
Rum, pít mnoho
Pozvání na společenskou událost
Růže a její poupata viděti
Rozmnožení rodiny
Růže a z nich věnec na hlavě míti
Svatba
Růže na stole viděti
Blahobyt v domě
Růže žluté dostávati
Dobré přátelské vztahy, dobré obchody
Růženec
Smutek
Růženec a na něj Panu Marii ve zlatě viděti
Naděje na uzdravení, růst
Růží být obdarován
Dobrý obchod, povýšení přes city
Růži červenou míti
Láska, milostné vzplanutí
Růži jednu ve váze oschlou
Ztráta zaměstnání
Růžová
Uleva
Rvačka
Nepokoje
Ryba být jí obdarován
Pozor na faleš
Ryba ti z rukou vyklouzla
Promarněná příležitost
Rybář
Velké bohatství
Rybářská síť
Ztráta
Rybářské nářadí viděti
Radost a náhlé štěstí
Rybka zlatá
Dobrá zpráva
Rybu v hrnci dusiti
Těžký porod, nemoc
Rybu velkou chytati
Realizuj tvé nápady, užitek
Rybu velkou viděti
Svědek
Rýč
Nešťastná událost
Rys
Nepřátelství
Rytíř
Velká událost
Rýži do vody sázeti
Dobrý obchod – obchodní vztahy
Rýži sníst
Klidné a pěkné manželství
Rýžovat zlato
Bohatství v budoucnu
S Adamem mluviti
Neplodnost pro muže, pro ženy starost
S knězem sex míti
Nemoc, blízká smrt
S rodiči mluviti
Štěstí, dobrá zpráva
Šábes s někým míti
Dobré obchody
Sáček a v nich peníz míti
Výhra
Šachta
Nebezpečí
Šachy
Zmar, zbytečnost
Sad
Plodnost
Sad v něm se procházet
Dobrý výdělek, prémie, povýšení
Sádlo
Štěstí v lásce
Sádra
Klam
Šafrán
Neštěstí / Varování
Sál v něm býti – tančit
Mrzutost
Salát viděti, jísti
Nemoc
Šálek z něj píti
Rozhodnutí tě v brzké době čeká
Sáňky
Dlouhá cesta, zahraničí
Šašek
Radost
Šaška z místnosti vyhodit
Smutek
Šaškem býti
Získáš něco podvodem
Šátek
Nedostává se ti pravdy
ŠAVLE
Dosažení svého
Saze na svatební košili míti
Nevhodná svatba
Saze na svatebních šatech
Žena bude vdovou
Saze smést ze sebe
Očerníš se od pomluv
Saze v očích míti
Budeš pomluven
Schody boží viděti
Šťastná událost v rodině
Schody po nich dolu jíti
Věrnost
Schody po nich jíti
Dopátráš se jisté věci
Sedlo koňské
Dar
Sekat trávu, obilí
Nepovedený obchod
Sekera
Neštěstí, úraz v domě
Sele
Peníze do rodiny
Selka v selském kroji
Blahobyt
Seno – Sláma
Důležité rozhodnutí čeká tě
Seno sklízet
Pevné zdraví
Seno válet se na něm
Buď opatrný v lásce
Sestra
Očekávej špatnou zprávu
Sestru v bílém viděti
Úmrtí – násilí pácháno na ženě
Sex a po něm ruce od krve míti
Vaše touhy jsou nevyplněné
Sex míti jako svobodný
Hříšné myšlenky Vás provázejí
Sex míti jako zadaný
Varování před nevěrou
Sex s bývalým partnerem
Věnujte se vašemu vztahu, brzy skončí
Seznamovati se
Bída
Šibenice na ní být pověšen
Dosáhneš svého
Šibenici viděti
Zlý úmysl proti tobě
Šicí stroj
Zdroj příjmu, PŘÍJÍMEJ
Šidit někoho
Zisk
Šídlo létat viděti
Směr, cesta, navedení
Šídlo švece
Hádka
Šílet, Zešílet sám sebe viděti
Smutek
Silnici viděti dlouhou
Šťastné období, práce v zahraničí
Šíp střílet po druhých
Přivádíš se do problému zbytečně
Sirku z fouknout
Nevěra
Sirku zapalovat
Milenka – milenec
Šišky
Rozšíření tvého majetku
Síto
Ztráta
Skákat
Nedořešenou věc dořešit / Upozornění
Skála
Překážky v dohledné době a po nich zisk
Skleník
Bohatství do domu
Sklep a v něm spáti
Pomatení, nemoc
Sklep být v něm
Tajemství před tebou
Sklep najít schovaný
Nemoc
Sklo vidět
Nepokoje
Škola
Ničí Tě hašteřivost, být stále poučován
Škorpiona viděti
Pomluvy, ztráta, zloděj
Skříň koupit
Stabilita v domě
Skříň se starým oblečením
Chudoba, potrat,
Skřivana nositi
Hodnost
Slaměný klobouk míti
Být svobodný
Slamník
Bída, zármutek
Slavík
Dobrá zpráva, vznik něčeho nového
Slavík a hnízdo
Přírůstek do rodiny, dobré zprávy, oslava
Slavík nebo pták, který přilétl
Posel dobrých zpráv
Slepého viděti
Špatný přátele odcházejí
Slepým ve snu býti
Neotáčej se zády před problémy
Slon vidět ho
Dobrá zpráva
Slona být jím napaden
Zármutek
Sloní kel držeti
Na lžích nezískáš / Varování
Sloní maso jísti
Neštěstí
Slony stádo viděti
Poštěstí se ti v obchodech, v práci
Sluch ztratiti
Pomluvy
Slunce
Dobré znamení
Slunce a duhu viděti
Naděje na dobré zítřky
Slunce a mrak přes něj
Nepříjemná událost v zaměstnání
Slunce ve snu cítit hřát
Hojnost
Slunce vidět zacházet
Špatné zpávy
Sluneční hodiny na věži
Věrnost všeobecně
Slzy – plakat
Velká radost
Slzy ronit
Nepříjemná událost
Slzy u ostatních viděti
Neštěst / Varování
Smát se
Obrat k lepšímu
Směnárna, měnit peníze
Doba šetření
Směnku dostávati
Nečekaný zvrat k lepšímu
Smrt
Varování, buď opatrný ve tvém jednání
Smrt mluví-li na tebe
Odkryté tajemství, ne v dobrém pro tebe
Smrt u nemocného viděti
Ukončení jeho trápení
Smrt u partnera viděti
Rozchod vztahu
Smuteční šat viděti
Zármutek, oslabení imunity, špatné zdraví
Snář v něm listovati
Tvé přání se plní
Sněhové koule házeti
Trable
Sněhuláka před domem stavěti
Stěhování
Sníh na poušti viděti
Nepříznivé období díky růstu cen
Sníh padat viděti
Překážky v zaměstnání
Sníh špinavý viděti
Odcizení, odchod od něčeho
Sníh válet se v něm
Lehkovážné jednání
Sníh, kde bývá normálně
Prosperita v oblasti financí
Solit, sůl,
Není dobré znamení
Sopka
Nepokoje, otevírání starých záležitostí
Soud viděti
Čeká tě úřední obsílka
Soudcem býti
Povýšení
Sova
Zloděj, odcizení, nemoc, nestabilita
Sova houkati
Mrzutosti, úmrtí
Sovu létat viděti
Ztráta
Sovu v rukou držeti
Ochrana ze z hůry Ti bude dána
Špaček
Nic dobrého, věnuj se dostatečně rodině
Špenát jísti
Uzdravení
Špendlíky
Zlé svědomí, minulost
Šperk jako muž nositi
Pýcha a chamtivost tě doženou k bídě
Šperky žena nositi
Sňatek z rozumu
Špinavého mýti (rozvedený)
Přichází zpět minulost – zamilování
Špinavého vodou míti
Dostane se Ti zásluh
Špinavý býti
Pomluvy ze závisti
Srdce červené darovat
Opětovaná láska, zamilování
Srdce krváceti viděti
Nemoc v blízkém kruhu
Srdce na sále operovat viděti
Nemoc
Srdce perníkové darovati
štěstí v lásce
Srdce probodnout viděti
Rozchod, rozpad vztahu
Srdce tlouct přestat viděti
Loučit se
Srdce viděti
Milenec na blízku
Srdce zvířecí držeti
Ztráta dobrého přítele
Srna v mlze
Jedná se o upozornění, dej si do pořádku své úřední dokumenty
Srp
Úraz, škoda,
Sršeň
Nepokojné období
Stádo dobytka
Dobré znamení / je přáno tvému zisku
Stařec
Dobrý nápad tě dovede k povýšení
Starou chodbou v domě chodit
Pokuta, ztráta tvou chybou
Stavení
Klidné stáří
Štědrý večer viděti
Štěstí v rodinném kruhu
Stěhovat se do lepšího
Uzdravení, změna práce k dobrému
Stěhovat se do starého
Ztráty
Stěhovat se do vězení
Dluhy
Štěnici v domě míti
Čeká tě soud
Štěstí ve snu prožít
Zažiješ i ve skutečnosti
Štětec, štětka na zeď
Dobré zprávy – finance
Štika
Drž se dál od nepřítele
Stíny viděti
Nahnuté zdraví, dlouhodobá nemoc
Štít viděti
Obavy zbytečné
Štítem bílým se nad hlavou chrániti
Boží ochrana, krásné znamení!
Stodola světlou procházeti
Dědictví
Strašit, být vystrašen
Radost zároveň i velká překážka
Strážit nebo stráže viděti
Obtíže, hlídej si své pro krádež
Střep nacházet
Oči pro pláč
Střeva
Blahobyt
Stříbrná
Stáří
Stříbro ve snu viděti
Značí dobré zprávy v oblasti hojnosti a zdraví
Stříkačku – injekci
Nebezpečí / Varování
Strom bohatých větví
Skvělá budoucnost
Strom na něj lézti
Povýšení, stabilita,
Strom padat viděti
Katastrofa
Strom pokácený
Neštěstí
Strom sám káceti
Pálí tě dobré bydlo
Strom sázeti
Pocta, které se ti dostane
Strom uschlý
Nepovedený plán
Strom zelený
Dobrý záměr, který bude mít pokračování
Studium
Spokojenost v budoucnu
Studna
Dlouhý, ale nestabilní život
Studna a v ní mnoho vody
Obrovský nenadálý zisk
Studnu a křik z ní slyšeti
Nehoda
Studnu kopati a v ní vodu viděti
Dostane si ti naděje
Sud děravý
Kdo chce víc, nemá nic / Upozornění
Sud pivní
Dobrý obchod, ale krátkodobý
Sud viděti
Nenažranost a chamtivost
Sukni ženskou nositi
Nemoc delšího charakteru
Svářeč
Upevnění narušených vztahů
Svatba a jako nevěsta neúplná bez bot, závoje, šatů atd
Převážně se jedná o upozornění na situaci, kterou prožíváš, na pády,finanční útlum, nedocenění ze strany partnera, nedorozumění, nebezpečí rozpadu vztahu, ale též nemoc.
Svatba a jako nevěsta vidět se
Nedorozumění
Svatba bez prstenu
Pozastavení tvých plánů
Svatba tvou viděti
Nenaplněné očekávání, rozchod
Svatba viděti jí
Problémy
Svatého ve snu viděti
Je pocta, která Ti přináší naději
Svatý kalich viděti
Požehnání
Svatý, který tě bere za ruku a odnáší
Značí smrt
Svazek klíčů míti
Mocní nepřátele na blízku
Svěcená voda
Tvé prosby bude vyslyšeno
Svědkem býti
Strast
Švestky sbírati
Hlídej si milence
Světlušku viděti
Štěstí nalézti
Svíce hořící
Past / Upozornění
Svíce s křížem viděti
Důkazy budeš dávati
Svíce zhasnout jí
Ztráta blízké osoby
Sýr
Blahobyt
Tabák
Rozhýčkanost, domýšlivost
Tabatěrka
Přijde úsporné období
Tábor vojenský
Zrada
Tančit bez bot
Žárlivost, pýcha
Tančit v černém šatstvu
Úmrtí, sebevražda
Tanec
Potupa čeká tě
Tchána zdraviti nebo tchýni
Zlé časy
Těhotná býti
Skvělá budoucnost, dobrý prodej
Těhotná žena držící v ruce pomeranč
Narození děvčátka
Těhotnou ženu viděti
Nabídka nové práce, povýšení též
Tele kupovati na trhu
Zisk, dobré obchody
Tele viděti
Nespravedlnost, špatné rozhodnutí
Telecí nohy vařiti
Postihnete tě trest, nemoc
Telegraf viděti
Radostná novina
Tělo na něm pigment míti
Dar
Tělo nahé viděti
Zahanbení, výsměchu dostane se ti
Tělo obří viděti své
Rozmnožení majetku
Tělo slabé míti, nemocné
Ztráta majetku
Tělo ženské a z něj jasné světlo
Narození dítěte
Terč viděti
Brzy se setkáš s důležitou osobou
Tesařem býti
Podceňuješ se
Tisk, tiskárna, tisknout
Nespokojenost
Tma a v ní blouditi
Nedostatečné sebevědomí
Tma a z ní díky světlu vycházeti
Zlepšení situace po všech stránkách
Tma v ní býti
Soudní obsílka, vězení, nemoc
Tombola
Ztráta, odcizení, škoda
Topit se
Pozor na úrazy, ztráta stability
Továrna v ní se nalézati
Zisk v budoucnu
Továrnu viděti
Zdařilý obchod
Trakař
Hanba
Trápit se ve snu
Radostné shledání
Tráva uschlá na ní seděti
Rozchod
Tráva zelená a ležet na ní
Radostná událost v rodině, zásnuby
Tráva zelená zvířata jím krmiti
Dobrý skutek se ti dvakrát vrátí zpět
Třešeň, třešně
Nepokoje zároveň i sjednocení
Trh arabský
Obchody s cizincem
Trh s jídlem
Udělej si zásoby, neboť horší časy přijdou
Trh se starožitnostmi
Nová známost, která Ti přinese zisk
Trh v dálce viděti
Cesta, která Tě bude stát dost sil
Trní,
Pomluvy v blízkém okolí
Trumpeta – křídlovka
Uzdravení, čest, novinky
Trůn na něm seděti
Dosažení tvého dostane se ti
Trůn viděti
Pozvánka na společenskou událost
Tulák
Nestabilita,
Tulipán ve váze míti
Čistota a klid v domě, též pýcha
Tůni na zahradě sázeti
Bohatství
Turek
Klam, podvod, důvěřuj, ale prověřuj
Turek a kávu s ním píti
Žena a s ní vše spojené, změna
Turkyni zahalenou viděti
Poselství
Tygr
být napaden / Nepřátelství, úraz
Ubrousek, ubrus na stůl dávati
Zármutek
Účet obdržet
Nesnáze
Ucho natahovat
Klepy a pomluvy
Ucho oslí míti
Dřina a odříkání
Ucho s červem míti
Soud
Ucho si zacpávat
Problémy
Ucho špinavé míti
Mrzutost, způsobená tvou vinou
Učit se ve škole
Dostane se ti noviny
Učitel
Přísnost
Udice, chytat s ní ryby
Dědictví, obdarování
Udit
Snažit se zakrýt svou hloupost
Údolí
Požitek
Udusit se
Špatné zprávy dostane se ti
Uhlí
Štěstí v domě
Úhoř
Trpělivost
Úhoře pečeného děliti
Zisk
Úhoře v ruce držeti
Trumf, dobré znamení
Ulomit – lámat něco
Křivda
Úmrtí kdo ve snu zemře, aniž by byl nemocen
Dlouhé stáří, dlouhý život
Úmrtí, pokud se vidíte jako nesmrtelný
Opak je pravdou, čas se brzy naplní
Umyvadlo v něm si ruce máti
Dobrá zpráva, odpuštění
Uniforma
Bujaré období, rozepře
Únos
Brzký sňatek z rozumu
Úředník
Starosti
Ústa
Dobré znamení pokud jsou velká
Utíkat před něčím
Marnost
Uzdu koňskou viděti
Dlouhá cesta na obzoru
Úžeh dostati
Zbytečné iluze
Uzel
Nesvornost
Uzel se číslem 7 viděti
Tvé přání se brzy splní
Uzel vlastní si dělati
Cizoložství, nemanželské dítě
Uzel zlatý dělati
Nákup nemovitosti výhodně
Uzená ryba
Kde není vůle, není pomoci
Užovka
Úraz
V čajovně býti
Nemocnice, operace
V černém kočáře býti
Nic dobrého nevěští
V dešti se sám vidět topiti
Nemoc způsobená depresí
Vagon
Štěstí
Vagony vícero viděti
Zajištěná budoucnost
Váhy
Spravedlivý soud
Váhy rozbité
Nepovedený obchod, práce na zmar přijde
Válec
Veselost
Vana
Onemocnění
Vápno
Období zkoušek
Varhany slyšet hrát
Nepříjemná událost
Vařit jídlo viděti
Chudoba
Vavřínový věnec nositi
Povýšení, podpora, odměny
Váza skleněná průhledná
Sňatek, veselka
Včelí bzučení slyšeti
Námluvy
Včelí med jísti
Bohatství
Včelí roj odlétnout viděti
Ztráta přítele
Včelou být bodnut
Nepřátelé na dosah
Včelu viděti
Pozor na oheň a požáry
Ve svatebních sebe v kostele viděti
Smrt
Večeři dostati od někoho
Očekávej dopis
Vědro bez vody
Ztráta pevné půdy, nestabilita
Vědro s vodou nésti
Nabytí velkého jmění
Vejce
jsou převážné o hojnosti
Vejce rozbitá, snězená, smrdící
Nemoc značí
Vejce u muže
Otcovství
Vejce velikonoční
Dar
Vějíř žena nositi u sebe
Pomyšlení na nevěru
Velblouda viděti
Změny v životě k dobrému
Velké viděti
Dobrý sňatek, perspektivní vztah
Velrybu v moři viděti
Výhra, zisk, Dar
Vemeno
Požehnáno ti bude
Věnec z myrty míti
Úmrtí, pohřeb
Vepř
Štěstí do domu
Veš na sobě míti
Zisk, podsvětí
Veverka
Štěstí v partnerství, možný sňatek
Vězeň být ním
Nesnáze ve vztahu
Vězení z něj odcházeti
Nemoc
Víko – poklop odhrnout
Boží dar do domu vcházeti
Víko – poklop zasunout, zavřít
Odchod za Boží most
Víla s ní tančiti
Pomoc a štěstí je na blízku
Vínem se ovínit
Rozepře mezi obchodním partnerem
Vinice a tmavé hrozny sbírati
Potrat, ztráta panenství, znásilnění
Vinice bílé hrozny sbírati
Prodáš s velkým ziskem, dobré
Vinný sud v domě míti
Vážená návštěva
Víno bílé píti
Odpuštění
Víno červené píti
Řiď se duchovní radou – člověkem
Víno na sebe rozlít
Budeš obětí pro druhé
Víno zbohatnout na něm
Zlo na sebe přivoláš
Vladaře viděti
Ponížen býti
Vlajka
Neštěstí
Vlajku Turecka nésti
Prohraný boj, nestabilita
Vlak být z něj vyhozen
Vražda, násilí, nebezpečí
Vlak do něj nasednout
Vznik něčeho nového, přírůstek
Vlak z něj vystoupit
Ukončená nemoc, uvolnění
Vlak z tunelu nebo tmy vyjíždí
Očištění, pravda, odkryté tajemství
Vlak zmeškat
odměna bude dána jinému, marnost
Vlasy česati
štěstí v obchodech všeho druhu, spory
Vlasy si barvit
Podvod
Vlasy stříhat si hlavu do hola
Těžká nemoc v rodině
Vlasy v dobrém stavu míti
Dobré zdraví
Vlasy zdobené míti
Štěstí
Vlasy, které padají
Onemocnění
Vlk být nim pronásledován
Nesnáze
Vlka, který drží jiného psa v tlamě viděti
Vyřešení situace v zaměstnání
Vlnu ovčí míti
Tvé finance se promění ve zlato
Vodopád viděti
Odpuštění
Vojáka do domu pouštěti
Neklidné období, nevěra
Vojáka na hranicích viděti
Starosti a daleká cesta
Vojáka viděti
Zpráva z daleka
Vojsko k tobě jíti
Protivník na cestě
Vor a na něm státi
Žádost o ruku
Vousy chlupy dlouhé na bradě u ženy
Trápení
Vrány více jich viděti
Neštěstí
Vrata, brána, dveře zavřené
Necestovat / Upozornění
Vůl černého viděti
Radost
Vůl, mnoho jich viděti
Blahobyt v domě
Východ slunce viděti
Dobré zprávy, ukončené spory
Vykuřovat domov
Nemoc, uhranutí
Výzva k boji, bitce
Povýšení, odměna finanční
Z mrtvých vstáti
Dobrá budoucnost po všech stranách
Za černocha se provdat
Zlé manželství, zklamání
Za kamna se schovávat
Žal
Žába KVÁKAT
Pochvala, pomoc v nouzi
Zabít druhou osobu
Dlouhověkost
Zabloudit – bloudit
Nesnáze
Žábu chytati
Neopatrnost z tvé strany tě oslabí
Záchod plný výkalu
Výpověď, obavy (osobně vyzkoušeno)
Záchod splachovati
Vše se v dobré obrátí
Záchod vidět přetékati
Člověk, který utrácí a nemyslí na horší časy
Záclona
bílá v domě / Nešťastná náhoda
Záclona a za ní se ukrývati před někým
Podvodné chování se ti vymstí
Záclonu práti
Očištění od křivdy
Záda viděti mohutná
Vyhrocené jednání
Zadek svůj viděti
Utajení zpráv
Zahradník být ženou viděn
Milenec na blízku
Zahradníka mužem viděn
Dobrý obchod
Zahradu a v něm psa viděti
Dobrý přítel, žádost o ruku
Zahradu bez květu viděti
Marnotratnost
Zahradu bohatou viděti
Vzpomínky, ti přinesou užitek
Zahradu hořet viděti
Obrovská ztráta, rozpad rodiny
Zajíc běžet viděti
Bohatství
Zajíce střeleného viděti
Chudoba
Zaklínání – osobu
Žárlivost
Žalář
Bolest
Žalobu na někoho dávati
Být sám se s sebou nespokojený
Žaludy nacházet, sbírat
Být v nouzi
Zámek na kopci viděti
Mír, dobro
Žampiony růst viděti
Tvé očekávání se nenaplní
Žárlivost u sebe viděti
Obavy jsou zbytečné
Zásnuby cizí viděti
Nějak jste vybočil z normálu, vraťte se zpět
Zásnuby vaše
Jdete správnou cestou, nevybočujte
Zatmění slunce
Ztráty, neklidné období
Závět
Dar
Zázvor
Samostatnost, statečný čin
Zbraň v ruce držeti
Způsobená škoda (tobě)
Zbraň, se kterou nejde střílet
Obavy, zrada
Žebra jísti
Budeš pozván na slavnost
Žebra zlomená proti srdci
Neštěstí v lásce, být podveden
Žebra zlomená vpravo
Žebra zlomená vpravo. Štěstí v lásce
Žebráka viděti u tebe
Dědictví i nečekaný dar
Žebráka viděti v domě
Rozepře
Žebrat sebe viděti
Dobré zprávy o majetku
Zeď dobývat
Nečekaná překážka v rodině
Zeď stavět u rozvedeného
Druhá svatba
Zeď stavět u zadaného
Začátek nové lásky, společná domácnost
Žehličku viděti
Můžeš jen získat!
Zelená
Růst, plodnost, být připraven na blížící se událost
Železo
je dobré znamení a věští pevné zdraví
Zelí
Pevné zdraví
Želva a jísti jí
Štěstí v obchodech
Želva viděti jí
Pozor na nepřátele
Zemětřesení na ulici
Změny světové, změny zákonů
Zemětřesení ve svém domě
Velké výdaje
Žena – dívku krásnou viděti
Zamilovati se
Žena kterou muž líbá
Dobrá rada, kterou muž získá od ženy
Žena s rozevlátými vlasy
Ovdověla, rozvod
Ženich sám sebe viděti
Ztráta partnera
Ženich viděti
Nestabilita v partnerství, pozor na zálety
Ženou podveden býti
Zisk
Ženou s blond vlasy viděti
Uzdravení, pokora, úspěch posléze
Ženu jak chová dítě viděti
Pozor na špatné obchody, ztráta
Ženu jako pannu viděti
Lukrativní obchod, jen s velkou překážkou
Ženu nemocnou v domě míti
Úmrtí v rodině
Ženu od krve viděti
Potrat
Ženu se šátkem na hlavě
Vdavky, zásnuby
Ženu starou viděti
Chudoba
Ženu svou mrtvou viděti
Varování
Ženu zrzavou míti
Šťastné manželství, ale krátké
Ženu, která má černý cop upleten
Podlehneš pokušení
Žezlo
Povýšení, dobrý obchod
Žežulka
Dobrá zpráva
Žid
Naděje v dohlednu
Žid jísti s ním
Podnikavým osamocení přáno, zisk pak míti
Židovku na ulici potkati
Podveden býti
Židů mnoho viděti
Ztráty
Žito viděti
Plodnost, stabilita, dobré časy
Život si svůj vzíti
Odloučení a zpronevěra
Žížala
Škodná na blízku je ti
Žíznivý býti bez vody
Ztráta zaměstnání
Žíznivý píti
Obrovské štěstí
Zlatá
Naděje a uzdravení
Zlaté hodinky – být obdarován
Pomoc, která Ti dopomůže k zisku
Zlaté hodinky darovati
Pomoc příteli je z tvé strany na místě
Zlaté hodinky nositi
Pýcha
Zlaté mince dostati
Věrnost ze strany ženy
Zlatníka si za muže bráti
Povedený sňatek
Zlatníka viděti
Přínos, štěstí
Zlato kopati – nacházet
Tvé jmění se znásobí
Zlato prodávati
Chudoba
Zlato rýžovat
Nebezpečí – nemoc
Zlatý poklad objevit
Tajemství
Zloděj
Nevěrník všeobecně
Zlomenou růži od milence/ky dostati
Nevěra
Žlutá
Štěstí, dobré přátelství
Zmije
Faleš, nemoc, nepřátele
Zrcadlo viděti
Není to dobré znamení, buď na obzoru
Zub bolest
Trápení
Zub jinému trhati
Krádež
Zub si čistit
Věnuj se zdravotní stránce, né vše je v pořádku
Zub umělý míti
Velké výdaje
Zub vypadlý
Smrt
Zub Vyžraný viděti
Úraz, nemoc
Zuby
Jsou o zdraví všeobecně
Zuby zlaté v hubě míti
Blahobyt
Žumpa
Nemilost
Zvon tlouct slyšeti
Dočkáš se překvapení
Zvon viděti
nic dobrého nevěští