Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 191 záznam in this directory beginning with the letter S.
S Adamem mluviti
Neplodnost pro muže, pro ženy starost
S knězem sex míti
Nemoc, blízká smrt
S rodiči mluviti
Štěstí, dobrá zpráva
Šábes s někým míti
Dobré obchody
Sáček a v nich peníz míti
Výhra
Šachta
Nebezpečí
Šachy
Zmar, zbytečnost
Sad
Plodnost
Sad v něm se procházet
Dobrý výdělek, prémie, povýšení
Sádlo
Štěstí v lásce
Sádra
Klam
Šafrán
Neštěstí / Varování
Sál v něm býti – tančit
Mrzutost
Salát viděti, jísti
Nemoc
Šálek z něj píti
Rozhodnutí tě v brzké době čeká
Sáňky
Dlouhá cesta, zahraničí
Šašek
Radost
Šaška z místnosti vyhodit
Smutek
Šaškem býti
Získáš něco podvodem
Šátek
Nedostává se ti pravdy
ŠAVLE
Dosažení svého
Saze na svatební košili míti
Nevhodná svatba
Saze na svatebních šatech
Žena bude vdovou
Saze smést ze sebe
Očerníš se od pomluv
Saze v očích míti
Budeš pomluven
Schody boží viděti
Šťastná událost v rodině
Schody po nich dolu jíti
Věrnost
Schody po nich jíti
Dopátráš se jisté věci
Sedlo koňské
Dar
Sekat trávu, obilí
Nepovedený obchod
Sekera
Neštěstí, úraz v domě
Sele
Peníze do rodiny
Selka v selském kroji
Blahobyt
Seno – Sláma
Důležité rozhodnutí čeká tě
Seno sklízet
Pevné zdraví
Seno válet se na něm
Buď opatrný v lásce
Sestra
Očekávej špatnou zprávu
Sestru v bílém viděti
Úmrtí – násilí pácháno na ženě
Sex a po něm ruce od krve míti
Vaše touhy jsou nevyplněné
Sex míti jako svobodný
Hříšné myšlenky Vás provázejí
Sex míti jako zadaný
Varování před nevěrou
Sex s bývalým partnerem
Věnujte se vašemu vztahu, brzy skončí
Seznamovati se
Bída
Šibenice na ní být pověšen
Dosáhneš svého
Šibenici viděti
Zlý úmysl proti tobě
Šicí stroj
Zdroj příjmu, PŘÍJÍMEJ
Šidit někoho
Zisk
Šídlo létat viděti
Směr, cesta, navedení
Šídlo švece
Hádka
Šílet, Zešílet sám sebe viděti
Smutek
Silnici viděti dlouhou
Šťastné období, práce v zahraničí
Šíp střílet po druhých
Přivádíš se do problému zbytečně
Sirku z fouknout
Nevěra
Sirku zapalovat
Milenka – milenec
Šišky
Rozšíření tvého majetku
Síto
Ztráta
Skákat
Nedořešenou věc dořešit / Upozornění
Skála
Překážky v dohledné době a po nich zisk
Skleník
Bohatství do domu
Sklep a v něm spáti
Pomatení, nemoc
Sklep být v něm
Tajemství před tebou
Sklep najít schovaný
Nemoc
Sklo vidět
Nepokoje
Škola
Ničí Tě hašteřivost, být stále poučován
Škorpiona viděti
Pomluvy, ztráta, zloděj
Skříň koupit
Stabilita v domě
Skříň se starým oblečením
Chudoba, potrat,
Skřivana nositi
Hodnost
Slaměný klobouk míti
Být svobodný
Slamník
Bída, zármutek
Slavík
Dobrá zpráva, vznik něčeho nového
Slavík a hnízdo
Přírůstek do rodiny, dobré zprávy, oslava
Slavík nebo pták, který přilétl
Posel dobrých zpráv
Slepého viděti
Špatný přátele odcházejí
Slepým ve snu býti
Neotáčej se zády před problémy
Slon vidět ho
Dobrá zpráva
Slona být jím napaden
Zármutek
Sloní kel držeti
Na lžích nezískáš / Varování
Sloní maso jísti
Neštěstí
Slony stádo viděti
Poštěstí se ti v obchodech, v práci
Sluch ztratiti
Pomluvy
Slunce
Dobré znamení
Slunce a duhu viděti
Naděje na dobré zítřky
Slunce a mrak přes něj
Nepříjemná událost v zaměstnání
Slunce ve snu cítit hřát
Hojnost
Slunce vidět zacházet
Špatné zpávy
Sluneční hodiny na věži
Věrnost všeobecně
Slzy – plakat
Velká radost
Slzy ronit
Nepříjemná událost
Slzy u ostatních viděti
Neštěst / Varování
Smát se
Obrat k lepšímu
Směnárna, měnit peníze
Doba šetření
Směnku dostávati
Nečekaný zvrat k lepšímu
Smrt
Varování, buď opatrný ve tvém jednání
Smrt mluví-li na tebe
Odkryté tajemství, ne v dobrém pro tebe
Smrt u nemocného viděti
Ukončení jeho trápení
Smrt u partnera viděti
Rozchod vztahu
Smuteční šat viděti
Zármutek, oslabení imunity, špatné zdraví
Snář v něm listovati
Tvé přání se plní
Sněhové koule házeti
Trable
Sněhuláka před domem stavěti
Stěhování
Sníh na poušti viděti
Nepříznivé období díky růstu cen
Sníh padat viděti
Překážky v zaměstnání
Sníh špinavý viděti
Odcizení, odchod od něčeho
Sníh válet se v něm
Lehkovážné jednání
Sníh, kde bývá normálně
Prosperita v oblasti financí
Solit, sůl,
Není dobré znamení
Sopka
Nepokoje, otevírání starých záležitostí
Soud viděti
Čeká tě úřední obsílka
Soudcem býti
Povýšení
Sova
Zloděj, odcizení, nemoc, nestabilita
Sova houkati
Mrzutosti, úmrtí
Sovu létat viděti
Ztráta
Sovu v rukou držeti
Ochrana ze z hůry Ti bude dána
Špaček
Nic dobrého, věnuj se dostatečně rodině
Špenát jísti
Uzdravení
Špendlíky
Zlé svědomí, minulost
Šperk jako muž nositi
Pýcha a chamtivost tě doženou k bídě
Šperky žena nositi
Sňatek z rozumu
Špinavého mýti (rozvedený)
Přichází zpět minulost – zamilování
Špinavého vodou míti
Dostane se Ti zásluh
Špinavý býti
Pomluvy ze závisti
Srdce červené darovat
Opětovaná láska, zamilování
Srdce krváceti viděti
Nemoc v blízkém kruhu
Srdce na sále operovat viděti
Nemoc
Srdce perníkové darovati
štěstí v lásce
Srdce probodnout viděti
Rozchod, rozpad vztahu
Srdce tlouct přestat viděti
Loučit se
Srdce viděti
Milenec na blízku
Srdce zvířecí držeti
Ztráta dobrého přítele
Srna v mlze
Jedná se o upozornění, dej si do pořádku své úřední dokumenty
Srp
Úraz, škoda,
Sršeň
Nepokojné období
Stádo dobytka
Dobré znamení / je přáno tvému zisku
Stařec
Dobrý nápad tě dovede k povýšení
Starou chodbou v domě chodit
Pokuta, ztráta tvou chybou
Stavení
Klidné stáří
Štědrý večer viděti
Štěstí v rodinném kruhu
Stěhovat se do lepšího
Uzdravení, změna práce k dobrému
Stěhovat se do starého
Ztráty
Stěhovat se do vězení
Dluhy
Štěnici v domě míti
Čeká tě soud
Štěstí ve snu prožít
Zažiješ i ve skutečnosti
Štětec, štětka na zeď
Dobré zprávy – finance
Štika
Drž se dál od nepřítele
Stíny viděti
Nahnuté zdraví, dlouhodobá nemoc
Štít viděti
Obavy zbytečné
Štítem bílým se nad hlavou chrániti
Boží ochrana, krásné znamení!
Stodola světlou procházeti
Dědictví
Strašit, být vystrašen
Radost zároveň i velká překážka
Strážit nebo stráže viděti
Obtíže, hlídej si své pro krádež
Střep nacházet
Oči pro pláč
Střeva
Blahobyt
Stříbrná
Stáří
Stříbro ve snu viděti
Značí dobré zprávy v oblasti hojnosti a zdraví
Stříkačku – injekci
Nebezpečí / Varování
Strom bohatých větví
Skvělá budoucnost
Strom na něj lézti
Povýšení, stabilita,
Strom padat viděti
Katastrofa
Strom pokácený
Neštěstí
Strom sám káceti
Pálí tě dobré bydlo
Strom sázeti
Pocta, které se ti dostane
Strom uschlý
Nepovedený plán
Strom zelený
Dobrý záměr, který bude mít pokračování
Studium
Spokojenost v budoucnu
Studna
Dlouhý, ale nestabilní život
Studna a v ní mnoho vody
Obrovský nenadálý zisk
Studnu a křik z ní slyšeti
Nehoda
Studnu kopati a v ní vodu viděti
Dostane si ti naděje
Sud děravý
Kdo chce víc, nemá nic / Upozornění
Sud pivní
Dobrý obchod, ale krátkodobý
Sud viděti
Nenažranost a chamtivost
Sukni ženskou nositi
Nemoc delšího charakteru
Svářeč
Upevnění narušených vztahů
Svatba a jako nevěsta neúplná bez bot, závoje, šatů atd
Převážně se jedná o upozornění na situaci, kterou prožíváš, na pády,finanční útlum, nedocenění ze strany partnera, nedorozumění, nebezpečí rozpadu vztahu, ale též nemoc.
Svatba a jako nevěsta vidět se
Nedorozumění
Svatba bez prstenu
Pozastavení tvých plánů
Svatba tvou viděti
Nenaplněné očekávání, rozchod
Svatba viděti jí
Problémy
Svatého ve snu viděti
Je pocta, která Ti přináší naději
Svatý kalich viděti
Požehnání
Svatý, který tě bere za ruku a odnáší
Značí smrt
Svazek klíčů míti
Mocní nepřátele na blízku
Svěcená voda
Tvé prosby bude vyslyšeno
Svědkem býti
Strast
Švestky sbírati
Hlídej si milence
Světlušku viděti
Štěstí nalézti
Svíce hořící
Past / Upozornění
Svíce s křížem viděti
Důkazy budeš dávati
Svíce zhasnout jí
Ztráta blízké osoby
Sýr
Blahobyt