Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 127 záznam in this directory beginning with the letter K.
Kabala/u viděti jí
Duchovní obohacení
Kabát nový dostati
Šťastné období
Kabát ručně vyšívaný od ženy
Manželství
Kabát starý oblékat
Neštěstí
Kabát vojenský nalézti
Buď opatrný
Kabát zlatý oblékat
Bohatství
Kabát, který je malý tobě nositi
Nesnáze
Kachnu mrtvou viděti
Pomluvy
Kachnu viděti
Štěstí
Kacíře viděti
Smysl života v sobě najíti
Kacířkou býti
Uber z tempa a nauč se vnímat ostatní
Kadeře šedivé míti
Nemoc
Kadeře z mrtvého držeti
štěstí
Kalich
Uzdravení na úkor někoho
Kamna a v nich péct
Smutná zpráva
Kancelář v ní býti
Úřední zprávu obdržíš
Kanec
Obohacení
Kaple a v ní býti
Útěcha
Kardinál
Štěstí, DOBRÉ ZPRÁVY
Kartáč
Neúspěch
Karty hrát
Past na tebe, nebezpečí, lest
Kasárna
zlý úmysl
Kata vidět
Nemoc dlouhodobá
Kaviár jísti
Nevěra
Kávu a věštit si z ní nechati
Věc se nezakládá na pravdě
Kávu na sebe rozlít
Mrzutost
Kávu pít
Klevety
Kladivem někoho usmrtit
Díky lži – kriminál
Kladivo
Násilí proti tobě
Kladivo s ním pracovat
Nečekané objevení pravdy
Kláštěr viděti
Požehnání
Klavír slyšeti ve snu
Pomluvy
Klíč dostat
Povýšení, lukrativní nabídka
Klíč hledat
Zmatek a ovlivňování z tvé strany
Klíč najít
Tajemství odkryje se
Klíč od trezoru
Odcizení, ztráta / Varování
Klíč ztratit
Tajemství před tebou ukryto bude
Klobouk děravý
Nedostatek, nepřízeň
Klobouk míti na hlavě
Štěstí v podobě práce
Klobouk na hlavě ženy
Dobrá žena do domu
Kněze kázat slyšeti
Dobré rady dostane se ti
Kněze viděti
Špatné zprávy
Kněžkou býti
Namyšlenost a pýcha
Kniha pěkná
Dobrá zpráva
Kniha stará hořící
Ztráta přítele
Knihu kupovati
Rozšíření majetku
Knoflíky viděti
Škoda
Koberec nad hlavou nositi
Úmrtí
Koberec viděti
Nedostatek něčeho
Kobylka více jich viděti
Povýšení, ale jen krátkodobé
Kočár kupovati
Nabytí nemovitosti
Kočár panský viděti
Bohatý budeš
Kočár prodat jinému
Ztráta tvého majetku
Kočičí kousnutí
Budeš zrazen
Kočka
Falešné přátelství i vztahy
Kočka černá
Úraz i špatné zdraví
Kočka, která se lísá u tebe
Zneužití tvé dobroty nepřítelem
Kočkami být napaden
Prozrazení tajemství tvým přítelem
Kočku na stromě viděti
Úřední dokumenty
Kočku s koťaty v domě míti
Starost o sirotka
Kočku ve vodě topiti
Vše se v dobré obrátí, se ziskem pro tebe
Kočku zabít viděti
Zastavíš zlo
Kohouta kokrhat slyšeti
Jde vždy o varování – buď opatrný
Kohouta na své střeše viděti
Neštěstí způsobené požárem
Kojiti
Bohatému starost, chudému štěstí
Koláč
Přátelství a mír
Kolébku houpati
Narození potomka
Kolena zdravá míti
Zlepšení situace, síla
Koleno bolavé míti
újma finanční
Koleno rozbité
Exekuce, ztráty
Kolo u vozu zlomené viděti
Nepokoje
Komín padající
Prohra i soudní
Komín viděti
Unikneš trestu
Koně bílého viděti
Narovnání vztahu, volnost
Koně černého viděti
Varování před násilným činem
Koně divokého krotiti
Přijdeš na podvod
Koně krmiti
Vděk a pomoc od druhého dostane se ti
Koně mnoho jich viděti
Nebezpečná událost blíží ti se
Koně nemocného míti
Úmrtí
Kopyta koňská míti
Cesta do ciziny
Korále bílé
Novina
Korále černé
Smutek
Korále hnědé
Tvůj záměr se odloží, též úřední odklad
Korále Modré
Naděje
Koroptev do domu přilétnout
Přírůstek do rodiny, dobré zprávy
Koroptev zabít
Smrt
Korunován býti
Čest a sláva
Koš jahod viděti
Nakažlivá nemoc / Varování
Kosa sekat s ní trávu
Nebezpečná událost
Košile
Štěstí
Košile šíti ji
Zásnuby
Košili naruby oblékati
Štěstí též výhra
Košili oblékati
Povýšení, nová práce
Košili svlékati
Omyl, chyba
Koště míti
Zklamání v rodině
Kostru viděti
Dlouhodobá nemoc
Kotvu do vody vkládati
Štěstí v životě
Kotvu viděti
Štěstí v plánech
Kouzelníka viděti
Nevěř všemu, co slyšíš
Kožich míti
Nemoc
Kozla viděti
Nečekaný zisk, růst
Krajka
Samota
Královnu zahlédnout
Změna obrat velký
Královský dar
Blahobyt
Kráva
Radost i stabilita v domě
Krev
Čistota, dar, osvobození ( nesmí jít od tebe )
Křišťál míti
Spokojenost, pocta
Kříž
Obavy
Kříž obrácený v ruce držeti
Ztráta stability, odsouzení poctivého
Kříž u hrobu viděti
Zrod něčeho nového dobrého
Kříž v plamenech
Zmařený soud
Kříž v rukou držeti
Nebezpečí
Kříž zlatý
Dar
Krk si podříznout
Nehoda
Krokodýl
Loupež
Kroupy vidět padati
Neštěstí
Krysy viděti
Nečekaná špatná zpráva
Kufr plný
Dar, Finanční jistota
Kufr prázdný
Změna místa i finanční nerovnováha
Kukačku slyšeti
Štěstí, radostná událost
Kulečník
Žena se ti spustí z jiným, muž obelstěn
Kůň černý zabít viděti
Tvůj nepřítel tě přemůže násilím
Kůň černý, který k tobě kluše
Varování před nebezpečím i úrazem
Květiny v domě
Štěstí v domě
Kytara na ní hrát
Poznáš milence
Kyticí být obdarován
Povýšení, zásnuby
Kytici jinému dávati
Pokora druhému