Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 50 záznam in this directory beginning with the letter T.
Tabák
Rozhýčkanost, domýšlivost
Tabatěrka
Přijde úsporné období
Tábor vojenský
Zrada
Tančit bez bot
Žárlivost, pýcha
Tančit v černém šatstvu
Úmrtí, sebevražda
Tanec
Potupa čeká tě
Tchána zdraviti nebo tchýni
Zlé časy
Těhotná býti
Skvělá budoucnost, dobrý prodej
Těhotná žena držící v ruce pomeranč
Narození děvčátka
Těhotnou ženu viděti
Nabídka nové práce, povýšení též
Tele kupovati na trhu
Zisk, dobré obchody
Tele viděti
Nespravedlnost, špatné rozhodnutí
Telecí nohy vařiti
Postihnete tě trest, nemoc
Telegraf viděti
Radostná novina
Tělo na něm pigment míti
Dar
Tělo nahé viděti
Zahanbení, výsměchu dostane se ti
Tělo obří viděti své
Rozmnožení majetku
Tělo slabé míti, nemocné
Ztráta majetku
Tělo ženské a z něj jasné světlo
Narození dítěte
Terč viděti
Brzy se setkáš s důležitou osobou
Tesařem býti
Podceňuješ se
Tisk, tiskárna, tisknout
Nespokojenost
Tma a v ní blouditi
Nedostatečné sebevědomí
Tma a z ní díky světlu vycházeti
Zlepšení situace po všech stránkách
Tma v ní býti
Soudní obsílka, vězení, nemoc
Tombola
Ztráta, odcizení, škoda
Topit se
Pozor na úrazy, ztráta stability
Továrna v ní se nalézati
Zisk v budoucnu
Továrnu viděti
Zdařilý obchod
Trakař
Hanba
Trápit se ve snu
Radostné shledání
Tráva uschlá na ní seděti
Rozchod
Tráva zelená a ležet na ní
Radostná událost v rodině, zásnuby
Tráva zelená zvířata jím krmiti
Dobrý skutek se ti dvakrát vrátí zpět
Třešeň, třešně
Nepokoje zároveň i sjednocení
Trh arabský
Obchody s cizincem
Trh s jídlem
Udělej si zásoby, neboť horší časy přijdou
Trh se starožitnostmi
Nová známost, která Ti přinese zisk
Trh v dálce viděti
Cesta, která Tě bude stát dost sil
Trní,
Pomluvy v blízkém okolí
Trumpeta – křídlovka
Uzdravení, čest, novinky
Trůn na něm seděti
Dosažení tvého dostane se ti
Trůn viděti
Pozvánka na společenskou událost
Tulák
Nestabilita,
Tulipán ve váze míti
Čistota a klid v domě, též pýcha
Tůni na zahradě sázeti
Bohatství
Turek
Klam, podvod, důvěřuj, ale prověřuj
Turek a kávu s ním píti
Žena a s ní vše spojené, změna
Turkyni zahalenou viděti
Poselství
Tygr
být napaden / Nepřátelství, úraz