Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 17 záznam in this directory beginning with the letter F.
Facka
Náhlé překvapení
Facka, dáti ji někomu
Svornost v manželství
Fakíra viděti
Uzdravení osoby blízké
Falešné peníze
Nepříjemnost
Fara
Zisk, blahobyt
Farář – mluviti s ním
Trable
Farář mít s ním sňatek
Dlouhodobá nemoc a nebo úmrtí
Fata morgána
Nedosažitelnost, marná očekávání
Fialky do vázy vkládati
Blahobyt
Fialky na hrob dávati
Odcizení ( úředních dokumentů )
Fialky na louce viděti
Štěstí
Fialová
Duchovní napojení
Foto dítěte viděti
Nemoc v okolí
Foto přátel viděti
Obdržíš nečekanou zprávu
Foto prázdné dostati
Buď opatrný, nebezpečí, ohrožení na životě
Fotografa viděti
Radostná událost v rodině, svatba též
Fůru velko viděti
Bohatství