Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 108 záznam in this directory beginning with the letter Z.
Z mrtvých vstáti
Dobrá budoucnost po všech stranách
Za černocha se provdat
Zlé manželství, zklamání
Za kamna se schovávat
Žal
Žába KVÁKAT
Pochvala, pomoc v nouzi
Zabít druhou osobu
Dlouhověkost
Zabloudit – bloudit
Nesnáze
Žábu chytati
Neopatrnost z tvé strany tě oslabí
Záchod plný výkalu
Výpověď, obavy (osobně vyzkoušeno)
Záchod splachovati
Vše se v dobré obrátí
Záchod vidět přetékati
Člověk, který utrácí a nemyslí na horší časy
Záclona
bílá v domě / Nešťastná náhoda
Záclona a za ní se ukrývati před někým
Podvodné chování se ti vymstí
Záclonu práti
Očištění od křivdy
Záda viděti mohutná
Vyhrocené jednání
Zadek svůj viděti
Utajení zpráv
Zahradník být ženou viděn
Milenec na blízku
Zahradníka mužem viděn
Dobrý obchod
Zahradu a v něm psa viděti
Dobrý přítel, žádost o ruku
Zahradu bez květu viděti
Marnotratnost
Zahradu bohatou viděti
Vzpomínky, ti přinesou užitek
Zahradu hořet viděti
Obrovská ztráta, rozpad rodiny
Zajíc běžet viděti
Bohatství
Zajíce střeleného viděti
Chudoba
Zaklínání – osobu
Žárlivost
Žalář
Bolest
Žalobu na někoho dávati
Být sám se s sebou nespokojený
Žaludy nacházet, sbírat
Být v nouzi
Zámek na kopci viděti
Mír, dobro
Žampiony růst viděti
Tvé očekávání se nenaplní
Žárlivost u sebe viděti
Obavy jsou zbytečné
Zásnuby cizí viděti
Nějak jste vybočil z normálu, vraťte se zpět
Zásnuby vaše
Jdete správnou cestou, nevybočujte
Zatmění slunce
Ztráty, neklidné období
Závět
Dar
Zázvor
Samostatnost, statečný čin
Zbraň v ruce držeti
Způsobená škoda (tobě)
Zbraň, se kterou nejde střílet
Obavy, zrada
Žebra jísti
Budeš pozván na slavnost
Žebra zlomená proti srdci
Neštěstí v lásce, být podveden
Žebra zlomená vpravo
Žebra zlomená vpravo. Štěstí v lásce
Žebráka viděti u tebe
Dědictví i nečekaný dar
Žebráka viděti v domě
Rozepře
Žebrat sebe viděti
Dobré zprávy o majetku
Zeď dobývat
Nečekaná překážka v rodině
Zeď stavět u rozvedeného
Druhá svatba
Zeď stavět u zadaného
Začátek nové lásky, společná domácnost
Žehličku viděti
Můžeš jen získat!
Zelená
Růst, plodnost, být připraven na blížící se událost
Železo
je dobré znamení a věští pevné zdraví
Zelí
Pevné zdraví
Želva a jísti jí
Štěstí v obchodech
Želva viděti jí
Pozor na nepřátele
Zemětřesení na ulici
Změny světové, změny zákonů
Zemětřesení ve svém domě
Velké výdaje
Žena – dívku krásnou viděti
Zamilovati se
Žena kterou muž líbá
Dobrá rada, kterou muž získá od ženy
Žena s rozevlátými vlasy
Ovdověla, rozvod
Ženich sám sebe viděti
Ztráta partnera
Ženich viděti
Nestabilita v partnerství, pozor na zálety
Ženou podveden býti
Zisk
Ženou s blond vlasy viděti
Uzdravení, pokora, úspěch posléze
Ženu jak chová dítě viděti
Pozor na špatné obchody, ztráta
Ženu jako pannu viděti
Lukrativní obchod, jen s velkou překážkou
Ženu nemocnou v domě míti
Úmrtí v rodině
Ženu od krve viděti
Potrat
Ženu se šátkem na hlavě
Vdavky, zásnuby
Ženu starou viděti
Chudoba
Ženu svou mrtvou viděti
Varování
Ženu zrzavou míti
Šťastné manželství, ale krátké
Ženu, která má černý cop upleten
Podlehneš pokušení
Žezlo
Povýšení, dobrý obchod
Žežulka
Dobrá zpráva
Žid
Naděje v dohlednu
Žid jísti s ním
Podnikavým osamocení přáno, zisk pak míti
Židovku na ulici potkati
Podveden býti
Židů mnoho viděti
Ztráty
Žito viděti
Plodnost, stabilita, dobré časy
Život si svůj vzíti
Odloučení a zpronevěra
Žížala
Škodná na blízku je ti
Žíznivý býti bez vody
Ztráta zaměstnání
Žíznivý píti
Obrovské štěstí
Zlatá
Naděje a uzdravení
Zlaté hodinky – být obdarován
Pomoc, která Ti dopomůže k zisku
Zlaté hodinky darovati
Pomoc příteli je z tvé strany na místě
Zlaté hodinky nositi
Pýcha
Zlaté mince dostati
Věrnost ze strany ženy
Zlatníka si za muže bráti
Povedený sňatek
Zlatníka viděti
Přínos, štěstí
Zlato kopati – nacházet
Tvé jmění se znásobí
Zlato prodávati
Chudoba
Zlato rýžovat
Nebezpečí – nemoc
Zlatý poklad objevit
Tajemství
Zloděj
Nevěrník všeobecně
Zlomenou růži od milence/ky dostati
Nevěra
Žlutá
Štěstí, dobré přátelství
Zmije
Faleš, nemoc, nepřátele
Zrcadlo viděti
Není to dobré znamení, buď na obzoru
Zub bolest
Trápení
Zub jinému trhati
Krádež
Zub si čistit
Věnuj se zdravotní stránce, né vše je v pořádku
Zub umělý míti
Velké výdaje
Zub vypadlý
Smrt
Zub Vyžraný viděti
Úraz, nemoc
Zuby
Jsou o zdraví všeobecně
Zuby zlaté v hubě míti
Blahobyt
Žumpa
Nemilost
Zvon tlouct slyšeti
Dočkáš se překvapení
Zvon viděti
nic dobrého nevěští