Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 111 záznam in this directory beginning with the letter H.
Had jísti ho
Rozmnožení tvého majetku
Had před ním utíkati
Buď na pozoru před faleší a pomluvy
Had viděti ho
Upozornění na nepřátelé
Hada mluvit slyšeti
Závist
Hada na noze omotaného míti
Podvod, klam , odcizení
Hada plazit se viděti
Nebezpečí před ztrátou financí
Hada staženého z kůže viděti
Odchod nepřátel, zdolání překážky
Hada u partnera v posteli viděti
Nevěra
Hada v kolébce viděti
Dítě není tvé
Hada vidět, jak uštkne psa
Zrada ze strany tvého přítele, podraz
Hada zabíti
Vítězství
Hada, který leze z člověka pusou ven
Uzdravení se
Hadem uštknutý býti
Nemoc
Hádka
Mrzutost
Hádku viděti
Žárlivost
Hadr starý nositi
Chudoba
Hadů mnoho viděti
Máš kolem sebe nepřátelé
Hajného viděti se psem
Dostane se Ti nečekané pomoci
Havrana jísti
Nemoc
Havrana krákat na větvi slyšeti
Oběšenec
Havrana krákat slyšeti
Nevěstí nic dobrého
Havrana viděti
Drby
Hedvábné sváteční šaty nositi
Dosažení snu a stabilita do budoucna
Hlad míti
Krátkodobé spořivé období
Hlas dítěte slyšeti
Pozor na úraz
Hlas slyšet ve snu
Pochvala
Hlas ženy slyšeti
Varování
Hlava Veliká
Bohatství
Hlavu divokého zvířete míti
Vítězství
Hlavu jinému uraziti
Tvé vítězství a porážka nepříteli
Hlavu plešatou miti
Dostane se ti čest
Hlavu s černými vlasy
Dlouhé živobytí
Hlavu s dlouhými vlasy
uctíván býti
Hlavu s mnoha vlasy
Využij tvého talentu
Hlavu si stříhati
Zlé znamení
Hlavu v rukou nositi
Dosažení cíle
Hliněné nádoby z hlíny vyrábět
Úspěch
Hliněnou hordu kopati
Velký příjem, nečekaný
Hlínou se broditi
Těžké období
Hluchota
Více naslouchat druhým
Hluchý nikdo Vás ve snu neslyší
Ignorace vašich zájmů se dostaví
Hmyz mnoho viděti
Hřích
Hnědá
Samota
Hnízdo ptačí viděti
Dobrá zpráva v rodině
Hnůj cítit
Naslouchej tvé intuici
Hnůj v něm se brouzdat
Krádež, odcizení
Hoblík pracovati s ním
Své štěstí dobře zužitkuješ
Hoblík viděti
Smutná událost v domě
Hoblík, sbírati hoblovačky
Marné úsilí v podnikání
Hodinář
Čeká tě těžká práce
Hodinky, které přestali jít
Nemoc, ztráta zaměstnání
Holič dát se oholiti
Pečuj více o svůj zevnějšek
Holič, když tě holí
Budeš pomlouván
Holiče viděti
Dostat se do drbů
Holit si svou bradu
radost
Holiti se sám
Ztráta jmění
Holoubata kupovati
Vzácná návštěva
Holub v domě
Štěstí
Holuba létat viděti
Svatba
Holuba vařiti
Pevné zdraví
Holuby houf viděti
Bohatství
Hořčice jemná
Klepy
Hořčici jísti ji
Zarmoucení
Hořčici ostrou z úst plivati
Brzké uzdravení
Horníka pozvat do domu
Nepříjemná návštěva
Horu padnout k zemi viděti
Neštěstí
Hosta domě sedícího viděti
Závist, která Ti zkomplikuje zaměstnání
Hostinu připravovat
Přepjatost a nadbytek
Hostinu viděti
Setkání s novým protějškem, zamilování
Housenky viděti
Krádež
Housle
Svornost
Houštím se prodírati
přijímat štěstí
Hovno jísti
Nemoc
Hovno na botě míti
Povýšení
Hovno nalézti
Budeš obdarován, štěstí na blízku
Hovno od člověka
Neštěstí
Hrách kvetoucí na zahradě míti
Dobré obchody, poctivé peníze
Hrách sázeti
Starosti
Hrách vařit a jísti
Ukončení dobrého obchodu
Hračky nalézt
Dobrá zábava a radost na blízku
Hrad a hradby kolem něj
Čeká Tě dobrodružství
Hrad dobýti
Dostane se ti pomoci v nouzi
Hrad nemoci se do něj dostati
Zbavíš se zla
Hrad starý viděti
Ozve se Ti minulost
Hrad vcházeti do něj
Zármutek
Hrad viděti
Dar
Hranice překročit
Dlouhá cesta
Hranice viděti
Ukončení tvých bolestí
Hrany zvonit slyšeti
Zármutek
Hrát si s dítětem
Najdeš štěstí v domě
Hrát si s karty
Mrzutost
Hrát si s kostky
Ztráta majetku
Hrát si s pannou
Zármutek
Hrát si s tvým protějškem
Hádky, rozepře
Hrazda a na ní se houpati
vyvaruj se nebezpečí
Hrbatou osobu potkati
Obdržíš nečekané peníze
Hrbatým stát se
Brzy se dočkáš obrovského naplnění
Hrby viděti
Štěstí
Hrdličku cukrovat slyšeti
Očekávej milostný dopis – zprávu
Hrdličku viděti
Manželské naplnění – štěstí v manželství
Hrdlo podřezané míti
Smutek
Hrnec viděti
Nepříjemná událost
Hrob Boží viděti
Vysvobození od bolesti
Hrob cizí kopati
Dědictví
Hrob dívat se a stát nad ním
Brzká smrt
Hrob do něj padati
Neštěstí
Hrob ležeti v něm
Čeká tě vysoké stáří
Hrob někoho z něj zdvihati
Příteli pomoci, po něm dar míti
Hrob otevřený viděti
Smrt někoho známého neb příbuzného
Hrob svůj kopati
Ztráta půdy pod nohami
Hrob z něj plaziti se
Klepy, být pronásledován