Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 50 záznam in this directory beginning with the letter O.
O med z úlu přijíti
Krádež, nemoc
Obchodníka viděti
Ošizený býti
Oběšence viděti
Obohacení na úkor druhých
Oběsit se
Psychické problémy – nemoc
Oběť
Blahobyt
Obílí vzrostlé na poli
Pokoj a štěstí v domě
Obra viděti
Nepřítele vlivného v zádech míti
Obraz jako dar
Přijetí majetku
Oči šilhavé
Potupa
Oči slepé
Plány vůči tobě, zrada
Oči více jich mít
Neočekávané pravdy
Oči zelené dívající se na Tebe
Nevěra, se svým vztahem nejsi spokojen
Od deště mít mokré dlouhé vlasy
Neopětovaná láska
Od havrana dopis obdržeti
Zlé zprávy, úmrtí rodině
Oděv nebo šaty nové míti
pro ženu nový přítel, pro muže opak
Oděv rozervaný
Problémy
Oděv vidět hořet
Pro muže vdovec býti jím
Oděv zlatý oblékati
Vysoké postavení v životě
Odliv moře
Dědictví též uzdravení nemocnému
Odpadky na cestě viděti
Tvá cesta bude mít význam získáš
Oheň a kámen do něj vhoditi
Pozastavení stíhání
Oheň hasiti sám
Chudým se státi
Oheň v krbu viděti
Stabilita
Oheň vidět hořet
Nemoc v rodině
Ohňostroj
Vše se v dobré obrátí, ale nic ze starého nezůstane
Okap a lézt po něm dolu
Peníze od tebe odcházejí, výdaje
Okap lézt po něm nahoru
Peníze k tobě přicházejí
Okna široka a pevná
Dobře prodáš
Okno lézt do něho
Budeš okraden
Okno nedobytné – zavřené
Svatba brzy skončí rozvodem
Okurka
Potíže, též potopa
Olej jím se mazati
nemoc
Olej lisovati
Nedůvěra vůči tobě
Olej píti
Hamižnost
Olovo
Rozhodnutí čeká tě
Oltář
Důvěru a radost pocítíš
Opice
Pozor na škodnou
Opilý býti
Nemoc ale i náhodou se dostaneš k majetku
Oranžová
Harmonie
Ořech
Lakomce v obchodu míti
Ořech lískové louskati
Zasloužený zisk
Orel
Úmrtí vlivné osoby
Orla a jeho pírka držeti
Vysvobození
Orla vlastniti
Ochrana
Osel potkati
štěstí sbírati
Osla koupiti
Jen hlupák osla prodává, neb ten co kupuje posléze vyhrává
Otcem se státi
Svatba
Otrávit se
Nehoda
Ovce
Nic dobrého ve vztahu nevěští
Ovčí stádo
Protekce se ti dostane