Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 71 záznam in this directory beginning with the letter D.
Dábel a sex s ním míti
Nedořešená minulost s milencem
Dábel ve snu si s ním hráti
Zahráváš si, nebo též úraz
Ďábla v ohni viděti
Podvod
Ďábla ve snu chovati
Nekalé praktiky se Ti vymstí
Ďábla ve snu viděti
Pohoršení
Dalekohled
Štěstí na blízku
Daň
Starosti
Dar přijímat
Závist
Darovati druhému
Rozepře v rodinném kruhu
Dásně
Nepříjemná událost v rodině
Děla vojenská viděti
Neštěstí
Delfína ve snu viděti
Nic dobrého nevěští
Déšť
Nabytí majetku
Déšť malý
Prémie, bonus, něco na víc dostane se ti
Déšť velký a vichrem
Nebezpečí do domu vcházeti
Déšť velký bez větru
Finanční stabilita
Déšť zlatý
Boje, válka
Děvčátko plakat viděti
štěstí najdeš v novém seznámení
Devče celou ve svatebním v kostele
Její smrt, nic dobrého
Děvče líbati
Pro zadaného provalení nevěry
Děvče tančit viděti
Radostná událost
Děvče v kostele viděti
Rozpad vztahu
Děvče ve snu viděti
Čest
Díra kdekoliv
Nestabilita všeobecně
Dítě dlouze plakat viděti
Špatné zprávy
Dítě houpat se v kolébce viděti
Dobrá zpráva pro otce, muže
Dítě narozené nahé viděti
Půjdeš za kmotru, kmotra
Dítě, děti
Starosti
Dláto
Odpusť od násilí
Dluh si dělati
Soustředíš se, až přes příliš
Dluh splácet viděti
Výdaje
Do pekla po schodech se vésti
Sebevražda
Do studny spadnouti
Hlídej si své zdraví
Dobytek dojit
Zisk krátkodobý
Dobytek mezi ním se nalézati
Změna bydliště
Dort viděti
Usmíření
Dostihy na nich býti
Šance na lepší časy
Doutník
Iluze nenaplněný sen
Drahokam koupiti
Dobrý obchod
Drahokam najíti
Nečekaná událost, která tě potěší
Drahokam v kapse nositi
Bojíš se prosadit, přicházíš o zisk
Drak a hlavu mu useknout
Vyhneš se trestu
Drak a na něm létati
Tvá chamtivost tě přivede do neštěstí
Drak jako zvíře
Být obžalován před soudem
Drak papírový
Minulost ozve se v dobrém
Dražba
Ztráta, i nemoc
Dříví cizím prodávati
Pomluvy
Dříví kupovat do domu
Špatné časy, chudoba
Dříví na zádech v nůši nositi
Partnerské rozepře
Dříví v krbu páliti
Lepší budoucnost, stabilita v domě
Družičkou býti
Lepší časy
Držet se kotvy
S pomocí druhého budeš zachráněn
Dub vzrostlý viděti
Dlouhý věk a pevné zdraví
Duch cizí
Nic dobrého nevěští
Duch malého dítěte
Máš svého anděla, který je ti na blízku
Duch tvých známých zemřelých
Upozorňují Tě na násilné nebezpečí
Duch v podobě tvého lékaře
Upozornění na náhlou zdravotní komplikaci
Ducha a s ním červenou postavu viděti
Dej se očistit od zlého !!
Dudy na ně hráti
Zisk
Duha před tebou býti
Skvělou nabídku očekávat můžeš
Duha za tebou, vzdalovat
Marnost
Dům hořet viděti
Sváry, nemoc v rodině
Dům svůj prodati
Ztráta majetku
Dům, svůj míti
Stabilita, štěstí, změna k dobrému
Dvojče ve snu viděti
Pozor na svůj majetek, budeš podveden
Dýkou bodnutý býti
Nic dobrého nevěští
Dýku proti někomu vztyčit
Vítězství
Dýku viděti
Smutná událost
Džbán naplněný vínem
Zásnuby
Džbán plněný s vodou
Neštěstí
Džbán rozbít viděti
Nic dobrého nevěští