Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 101 záznam in this directory beginning with the letter R.
Rabín
Překvapení Tě čeká
Řád najíti
Trumf
Řád obdržeti
Uznání
Řád viděti
Stabilita
Řád ztratiti
Vzpoura, přijít o dobré jméno
Radnice
Nečekané výdaje
Radost ve snu míti
Zlou novinu oznámí ti
Ráj nacházeti se v něm
Velká událost
Rajčata po lidech házeti
Odhalení podvodu
Rajče jísti
Podfuk
Raka vařit viděti
Úmrtí
Raka viděti
Uvědomění si tvé chyby
Raketa vzlétnout viděti
Pozvání na rodinnou událost
Raketu zapalovat
Zesměšníš se
Rakev dítěte viděti
Nemoc
Rakev nést ve snu
Růst všeobecně, dobré znamení
Rakev viděti ve snu
Klam
Rákos
Neduh mezi přáteli
Raky chytati
Hojné štěstí
Ranec nésti
Mrzutosti
Raněnému pomoci
Vše v pořádku dokonáš
Raněný vidět ho
Dobré znamení
Ránu na těle míti
Smutek
Ránu si hojiti
Vše se v dobré obrátí
Ránu z děla slyšeti
Blížící se nepřítel – nebo-li tvé varování
Rány dostati od druhého
Zahanbení – v práci
Recept dostati
Brzké uzdravení
Řeřichu jísti
Nemoc
Řetěz přetrhnouti
Rozpad rodiny
Řetěz těžký
Vězení
Řetěz zlatý
Vznik nového a dobrého
Řetízek na krku zapínati
Bohatství
Řetízek v kapse strážit
Máš zbytečně velké obavy, pesimismus
Řetízek ztráta
Neštěstí
Revolvér v domě míti
Nebezpečí
Řezízek na krku nositi
Poctěn býti
Řezník
Nevěra
Říznout se o drát
Nemoc v rodině
Rodiče staré viděti
Dlouhý věk
Rodiče vidět zemřít
Peníze
Rodiště své navštívit
Přijdou lepší časy, než máš doposud
Roj včel viděti
Je dobré znamení v oblasti financí
Rolníka na poli viděti
Dobrá úroda a uzavření dobrého obchodu
Ropuchu (žábu) viděti
Úzkostné stavy
Rosa v trávě, chodit po ní
Uzdravení, dobré zdraví
Rostliny sázet v zahradě
Naděje, vznik něčeho nového
Rosu do rukou chytati
Dar – dědictví
Rozcestí
Komplikace, které budeš muset řešit
Rozervaný šaty nositi
Hanba
Rozhlednu v dálce viděti
tvá přání se mohou vyplnit
Rozkazy udělovati
Úřední záležitosti
Rozmarýn
Svatba v domě
Rty – Ústa krásné míti
Rozmnožování majetku
Rty a opar na nich míti
Hádka v příbuzenstvu
Rubáš viděti
Zármutek
Rubín
Naděje, štěstí, radost
Ruce a v nich dokument držeti
Vyřešení sporu pro tvůj prospěch
Ruce a v nich dopis držeti
Verdikt, ve tvůj neprospěch
Ruce bez prstů
Nemoc
Ruce černé viděti
Úmrtí nebo dlouhodobá nemoc
Ruce čisté
Radostná zpráva
Ruce krvavé
Zločin
Ruce na nich snubní prsten míti
Nedořešená záležitost, odklad
Ruce od hlíny
Očernění – pozor na protivníka
Ruce si v potoce mýti
Odhalíš pravdu, očištění od pomluv
Ruce spálené od ohně
Pomluvy a ztráta jistoty
Ruce špinavé
Podezření, nekalé úmysly
Ruce staré
Dlouhý věk
Ruce ztratit
Ztráta jednoho z rodičů
Ručník
Vysvobození ústupem
Rukavičky navlékati
Neštěstí
Ruku někomu líbati
Podlostí docílíš toho, co chceš
Ruku od úrazu míti
Ztráta finanční stability
Ruku tobě líbat od druhých viděti
Pozor na falešné přátele a obchody
Rum, pít mnoho
Pozvání na společenskou událost
Růže a její poupata viděti
Rozmnožení rodiny
Růže a z nich věnec na hlavě míti
Svatba
Růže na stole viděti
Blahobyt v domě
Růže žluté dostávati
Dobré přátelské vztahy, dobré obchody
Růženec
Smutek
Růženec a na něj Panu Marii ve zlatě viděti
Naděje na uzdravení, růst
Růží být obdarován
Dobrý obchod, povýšení přes city
Růži červenou míti
Láska, milostné vzplanutí
Růži jednu ve váze oschlou
Ztráta zaměstnání
Růžová
Uleva
Rvačka
Nepokoje
Ryba být jí obdarován
Pozor na faleš
Ryba ti z rukou vyklouzla
Promarněná příležitost
Rybář
Velké bohatství
Rybářská síť
Ztráta
Rybářské nářadí viděti
Radost a náhlé štěstí
Rybka zlatá
Dobrá zpráva
Rybu v hrnci dusiti
Těžký porod, nemoc
Rybu velkou chytati
Realizuj tvé nápady, užitek
Rybu velkou viděti
Svědek
Rýč
Nešťastná událost
Rys
Nepřátelství
Rytíř
Velká událost
Rýži do vody sázeti
Dobrý obchod – obchodní vztahy
Rýži sníst
Klidné a pěkné manželství
Rýžovat zlato
Bohatství v budoucnu