Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 101 záznam in this directory beginning with the letter C.
Čaj píti
Nemoc
Čajovné lístky viděti
Tvá fakta jsou postavená na iluzích
Čápa a jeho hejno viděti
Očekávej svízelnou situace
Čápa držeti
Povýšení
Čápa s dítkem si hráti
Narození dítěte
Čarodějnici viděti ve snu
Pozor na přátele, faleš
Čáru bílou viděti
Vyčerpání
Čas
Bývá upozorněním, nevzdávat se
Cedit něco
Finanční nerozvážnost
Cedule novou dělati
Změníš svůj stav
Celer jísti
Nedostatek obživy
Celer sázeti
Změníš povolání
Čelo od horečky míti
Nepokoje
Čelo zdravé míti
Zdraví
Cement
Rozepře
Cep
Nešťastný výběr partnera
Čepice nositi jí
Být až přes příliš zdvořilý
Černá
Smutek, bolest
Černoch u sebe míti
Nečekaná zpráva, nic dobrého
Čert a jeho ocas v ruce držeti
Nemoc z povolání
Čert s ním bojovati
Někdo se ti snaží uškodit
Čert viděti
Klam, podvod
Čerta a anděla viděti
Budeš obdarován a zároveň zavázán
Čerta na housle hrát viděti
Ztráta
Červ pokud se k tobě přibližuje
Mít v zádech nepřátele, kteří ti škodí
Červ pokud se vzdaluje od tebe
Přemůžeš nepřátele
Červa zabít viděti
Radost
Červánky viděti
Z nemoci uzdravení přijíti
Červená
Ženskost, láska, cit, zlost
Česat druhému vlasy
Radostná událost
Česat se
Smutek, smuteční obřad
Česnek
Nevěští nic dobrého
Cesta bludná
Táhnoucí se úřední záležitosti
Cesta posázená kamením
Rozepře
Cesta posetá květy
Naplnění
Chata bydlet v ní
Samota v budoucnu
Chata kupovat jí
Pálí tě dobré bydlo
Chata starou viděti
Opustí Tě přítel
Chlapce viděti
Radostná událost
Chlapec a mrtvý se narodit
Trápení
Chlapec porod narodit se
Ženě se její přání vyplní
Chléb jísti
Blahobyt a pokojný život
Chléb upečený na stole viděti
Štěstí
Chléb v troubě spálit
Neštěstí se do domu dostaví
Chlebem být podarován
Zármutek, nepokoje, nestabilita
Chlebem dobytek krmíš
Chudoba
Chlév viděti
Smuteční obřad
Chlup v oko míti
Svědectví
Chmel , chmelnici viděti
Bohatství
Chobotnici ve vodě viděti
Zázrak, kterého dosáhneš díky své duchovní síle
Chodbou choditi – Tmavou
Nebezpečí, zastavení úředních procesů
Chrám a nedostat se do něj
Tvé povýšení bude dáno jinému
Chrám a v něm býti
Stabilita, finanční jistota
Chrám a v něm hady viděti
Pozor na lest a nepřátele při obchodu
Chrám a v něm mrtvé viděti
Vznik něčeho nového co ti přinese stabilitu
Chrám a v něm studnu s vodou viděti
Obrovské bohatství
Chrám hořet viděti
Podvod ze strany partnera, též změna místa
Chrám svůj stavět viděti
Zisk, ale i smůla zároveň
Chrám zlatý viděti
Dědictví ze zahraničí
Chřest
je všeobecně pozitivním v oblasti stability
Chřestýše viděti
Zrádce
Chromého viděti
Změna v zaměstnání
Chromým býti
Bída
Chrpa kvetoucí
Vyslechneš tajemství
Chrta utíkat viděti
Nedocenění
Cibule
Slzy štěstí
Cibuli jísti
Zármutek
Cibuli loupati
Chudoba, velké výdaje
Cícha
vice Radostná událost v rodině
Cíchu jen jednu míti
Staromládenectví
Cíchu roztrhanou míti
Závislost a odvykání
Cihlu a z nich dům stavěti
Stabilita, zázemí finanční
Cihlu rozpadlou viděti
Výpověď, změna k horšímu
Cihlu viděti
Peníze
Cikán hlučného viděti
Štěstí na blízku
Cikáně malé viděti
Nemoc
Cikánku viděti
Faleš
Cikánskou svatbu viděti
Svatba tvá
Cikánů více viděti
Podvod v zaměstnání
Cín
Přeje dobrému obchodu
Čínan
Spokojenost, nabídka
Císař viděti
Náhoda ti usnadní cestu
Číši plnou v ruce držeti
Blahobyt
Čísla v loterii viděti
Výhra
Čísla viděti všeobecně
Je nutné ve svém životě zavést pořádek
Číslo 1
Radost
Číslo 2
Závist
Číslo 3
Tvrdá práce
Číslo 4
Naděje
Číslo někde viděti
Výhra
Číslo sám ho mazat z tabule
Sám sebe okrádáš
Citrón kupovati
Daleká cesta
Cizoložství
Roztržka s partnerem
Člun viděti
Změna k horšímu, též rozpad vztahu
Čočka jíst jí
Štěstí najdeš v rodině
Cop
Problémy, úřady,ztráta
Čtyřlístek najíti
Velké štěstí
Cukr
Milence nového poznáš
Cukroví
Pozvánku obdržíš
Cvičení vojenské
Nepokoje, roztržka
Cvrček
Pozor na pomluvy