Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 52 záznam in this directory beginning with the letter A.
Abatyše v klášteře viděti
Štěstí
Achátový kámen vlastniti
Nemoc – smrt
Adama a Evu viděti
Přírůstek do rodiny
Adamovo jablko jísti Evou podané
Svádění ke hříchu
Advokát
Starosti
Advokát mluviti s ním
Těžké období
Agátový strom viděti
Zdraví a bohatství
Agent
Opatruj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu!
Akcie koupiti
Ztráta financí
Alabastr viděti
Štěstí
Alabastrovou nádobu rozbít
Nepříjemná událost
Almara v niž je šatstvo
Nečekaný dar
Almaru kupovati
Svatba v rodině
Almužnu bráti
Ponížení
Almužnu rozdávati
Zisk
Altán a svatbu v něm míti
Šťastná budoucnost
Altán a v něm zahradu míti
Tvé obchody se vydaří
Altán kupovati
Uber z materialismu k druhému pohlaví
Altán viděti
Milence nebo milenku v brzské domě míti
Amora viděti
Velká radost
Ananas jísti
Čeká Tě zajímavá příhoda
Ananas viděti
Zklamání
Anděl – mluviti s ním
Velmi dobré znamení
Anděla – vojín ho viděti
Vítězství
Anděla těhotná žena viděti
Porodí syna
Anděla viděti
k nemocnému smrt a k zdravému radost přicházeti
Anděla zpívati slyšet
Nenadále překvapení
Andělem býti
Někdo z tvých blízkých potřebuje tvou pomoc
Andělem po vlasech hlazen býti
Dobré znamení v uzdravení a dodání síly
Anýz jisti
Dlouhý věk
Apatyka ( lékárna )
Nemoc, oslabení
Apoštola viděti
Radost
Araba na cestě potkati
Neštěstí
Arch papíru černý viděti
Úmrtí v rodině
Arch papíru čistý
Smutek
Arch papíru pokálený
Zlá novina
Archanděla viděti
Nenadálé štěstí
Arcibiskup
Být požehnán
Arest ( vězení )
Bída, ale jen krátkodobá
Armádu k tobě blížící se viděti
Buď opatrný
Armádu na hřbitově viděti
Nemoc
Armádu v domě míti
Pozor na příživníka a svůj majetek
Armádu ve válce viděti
Bohatství
Atlas
Nečekaně změníš místo tvého působení
Audienci míti
Čeká Tě povýšení
Auto hledat
Zklamaní v lásce
Auto jedoucí rychle od Tebe
Odchod tvé milované osoby (stěhování )
Auto říditi
Jdeš po správné cestě
Auto rychle jedoucí k Tobě
Špatné zprávy
Auto v něm stát v koloně
Čeká tě zajímavý obchod
Autobus
Nepodceňuj se a čerpej z Tvé moudrosti
Autonehoda
Finanční ztráta, čeká tě velká investice