Snář

Všechna | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 34 záznam in this directory beginning with the letter U.
Ubrousek, ubrus na stůl dávati
Zármutek
Účet obdržet
Nesnáze
Ucho natahovat
Klepy a pomluvy
Ucho oslí míti
Dřina a odříkání
Ucho s červem míti
Soud
Ucho si zacpávat
Problémy
Ucho špinavé míti
Mrzutost, způsobená tvou vinou
Učit se ve škole
Dostane se ti noviny
Učitel
Přísnost
Udice, chytat s ní ryby
Dědictví, obdarování
Udit
Snažit se zakrýt svou hloupost
Údolí
Požitek
Udusit se
Špatné zprávy dostane se ti
Uhlí
Štěstí v domě
Úhoř
Trpělivost
Úhoře pečeného děliti
Zisk
Úhoře v ruce držeti
Trumf, dobré znamení
Ulomit – lámat něco
Křivda
Úmrtí kdo ve snu zemře, aniž by byl nemocen
Dlouhé stáří, dlouhý život
Úmrtí, pokud se vidíte jako nesmrtelný
Opak je pravdou, čas se brzy naplní
Umyvadlo v něm si ruce máti
Dobrá zpráva, odpuštění
Uniforma
Bujaré období, rozepře
Únos
Brzký sňatek z rozumu
Úředník
Starosti
Ústa
Dobré znamení pokud jsou velká
Utíkat před něčím
Marnost
Uzdu koňskou viděti
Dlouhá cesta na obzoru
Úžeh dostati
Zbytečné iluze
Uzel
Nesvornost
Uzel se číslem 7 viděti
Tvé přání se brzy splní
Uzel vlastní si dělati
Cizoložství, nemanželské dítě
Uzel zlatý dělati
Nákup nemovitosti výhodně
Uzená ryba
Kde není vůle, není pomoci
Užovka
Úraz